Sté výročí Československa si Brno připomnělo u sochy T. G. Masaryka

  • 28. října 2018
  • 3 minuty čtení
(taz) - Slavnostním setkáním u sochy T. G. Masaryka na Komenského náměstí si Brno připomnělo sté výročí vzniku samostatné Československé republiky. Přibližně hodinové akce se zúčastnili zástupci vedení města Brna, Parlamentu České republiky, konzulátů, vysokých škol, představitelé státních orgánů a institucí a dalších organizací. O hudební doprovod se postaral soubor Moravské žestě. Setkání k tomuto jubilejnímu výročí zakončila nejen česká, ale i slovenská hymna.

"Jsem rád, že letošní takzvaný osmičkový rok vrcholí výročím, které je pozitivní a mezi těmi ostatními zdaleka nejšťastnější. Před sto lety tehdejší Češi a Slováci psali světové dějiny. V hektické době konce první světové války, kdy se rozpadal starý světový řád, prosadili vznik samostatné republiky," řekl primátor města Brna Petr Vokřál.

I město Brno poté vykročilo k důležitým okamžiků. "Na jaře roku 1919 vzniklo Velké Brno připojením 23 předměstských obcí. Byl to dobrý základ k mnoha dalším velkým proměnám například ve funkcionalistickou velmoc nebo velmoc veletržního průmyslu," připomněl primátor.

Zmínil ale také národnostní a sociální problémy, které brzy začaly narůstat. "První republika nebyla dokonalá, lze ji však označit za demokratický právní stát, v němž žila svobodná a pluralitní společnost. Současně byla ale křehkým útvarem závislým na dobré vůli mezinárodního společenství. Nakonec se přes ni převalily devastující vlny totalitních režimů a zanechaly za sebou padesátiletou duchovní i materiální spoušť. Poučeni těmito událostmi bychom proto dnes měli potlačit svůj skepticismus k Evropské unii a uvědomit si, že v mezinárodní politice není možné jen čekat na vývoj událostí. Je třeba být aktivní. Měli bychom navázat na to, co začali Masaryk a jeho spolupracovníci. V našem životě i jednání by měl rezonovat Masarykův důraz na lidskou svobodu pojímanou jako zodpovědnost, na vzdělanost, na drobnou každodenní práci, která člověka vede k řádu, pravidlům, zákonům a k mravnosti a lidskosti," řekl primátor Petr Vokřál.

Sté výročí založení Československa. Foto: MMB, M. Schmerková Sté výročí založení Československa. Foto: MMB, M. Schmerková

Slovo dostal také generálmajor Emil Boček. "Narodil jsem se v prvních letech existence Československé republiky a byl jsem vychováván k úctě k naší státnosti a k zakladatelům republiky. Těžce jsem nesl její zničení nacistickým Německem a bylo pro mě nepředstavitelné nepodílet se na jejím osvobození. Proto jsem odešel do Francie a Anglie, abych se podílel na zahraničním odboji. Je pro mě satisfakcí, že dodnes idea samostatnosti a československé vzájemnosti stále žije. A přál bych si, aby to tak zůstalo i v budoucnu," zhodnotil Emil Boček.

Jako host promluvil také poslanec Národní rady Slovenské republiky Ondrej Dostál. Upozornil, že na Slovensku nyní 28. říjen není státním svátkem. Přislíbil, že se bude nadále snažit o to, aby se to změnilo a aby byl 28. říjen opět dnem, který oba státy spojí.

Sté výročí založení Československa. Foto: MMB, M. Schmerková Sté výročí založení Československa. Foto: MMB, M. Schmerková

Sté výročí založení Československa. Foto: MMB, M. SchmerkováSté výročí založení Československa. Foto: MMB, M. Schmerková

Nenechte si ujít