Přeskočit na obsah

Statistická data o cyklodopravě jsou nyní přehledně v jedné aplikaci

01. prosince 2021
Dopravní data patří vždy ke klíčovým podkladům při plánování území města. U dopravních dat z oblasti automobilové nebo veřejné dopravy je mnoho zdrojů a data jsou dlouhodobě vyhodnocována. Daleko složitější situace je u pěší a cyklo dopravy, kde zatím neexistují ucelená data a statistiky ani ustálené formy jejich měření. Nově je lidé najdou v jedné aplikaci.

„U cyklodopravy se tento handicap podařilo částečně odstranit tím, že město Brno disponuje daty z už tradičních květnových kampaní ‚Do práce na kole‘. Odbor dopravy zase spravuje množství cyklodetektorů, které monitorují průjezdy cyklistů v reálném čase. Díky těmto získaným datům tak mohla vzniknout unikátní aplikace, která poprvé dává ucelenější pohled na vytíženost jednotlivých ulic cyklisty,“ vysvětlil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky.

Nejsilnější intenzita cyklistů je dlouhodobě na cyklostezkách a cyklotrasách kolem řeky Svratky a Svitavy. Zde se ovšem mísí dojížďka do práce s rekreačními vyjížďkami. Ve středu města jsou vytíženy nejvíce ulice Botanická, Kounicova a Lidická ze severu a Nové sady na jihu. Cyklistickou tepnou je i průjezd centrem přes náměstí Svobody. Západní napojení s centrem zabezpečuje ulice Hlinky, z východu je to pak Cejl. Velmi významným proudem cyklodopravy je pak směr ulicí Olomouckou k Černovické terase. Významné spojnice představují také ulice Královopolská v Žabovřeskách a ulice Křižíkova spojující městskou část Brno-sever a Královo Pole.

„V případě pěší chůze je zajímavým datovým zdrojem senzor pěší dopravy na hlavní brněnské třídě – na Masarykově ulici. Díky němu přibližně víme, kolik projde denně touto ulicí lidí. Například 11. 11. 2021, kdy byla na náměstí Svobody slavnost Svatomartinského vína, prošlo ulicí o 10 tisíc chodců více než v jiný typický den,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Měření intenzity pěší a cyklo dopravy je spojeno s mnoha obtížemi, a vyplatí se proto kombinovat různé zdroje a přístupy k měření. Používání těchto moderních technologií a senzorů pro sběr a následné vyhodnocení dat je proto velkým vkladem do budoucna pro dobrou správu města.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.