Přeskočit na obsah

Statistická data o cyklodopravě jsou nyní přehledně v jedné aplikaci

01. prosince 2021

Dopravní data patří vždy ke klíčovým podkladům při plánování území města. U dopravních dat z oblasti automobilové nebo veřejné dopravy je mnoho zdrojů a data jsou dlouhodobě vyhodnocována. Daleko složitější situace je u pěší a cyklo dopravy, kde zatím neexistují ucelená data a statistiky ani ustálené formy jejich měření. Nově je lidé najdou v jedné aplikaci.

„U cyklodopravy se tento handicap podařilo částečně odstranit tím, že město Brno disponuje daty z už tradičních květnových kampaní ‚Do práce na kole‘. Odbor dopravy zase spravuje množství cyklodetektorů, které monitorují průjezdy cyklistů v reálném čase. Díky těmto získaným datům tak mohla vzniknout unikátní aplikace, která poprvé dává ucelenější pohled na vytíženost jednotlivých ulic cyklisty,“ vysvětlil Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky.

Nejsilnější intenzita cyklistů je dlouhodobě na cyklostezkách a cyklotrasách kolem řeky Svratky a Svitavy. Zde se ovšem mísí dojížďka do práce s rekreačními vyjížďkami. Ve středu města jsou vytíženy nejvíce ulice Botanická, Kounicova a Lidická ze severu a Nové sady na jihu. Cyklistickou tepnou je i průjezd centrem přes náměstí Svobody. Západní napojení s centrem zabezpečuje ulice Hlinky, z východu je to pak Cejl. Velmi významným proudem cyklodopravy je pak směr ulicí Olomouckou k Černovické terase. Významné spojnice představují také ulice Královopolská v Žabovřeskách a ulice Křižíkova spojující městskou část Brno-sever a Královo Pole.

„V případě pěší chůze je zajímavým datovým zdrojem senzor pěší dopravy na hlavní brněnské třídě – na Masarykově ulici. Díky němu přibližně víme, kolik projde denně touto ulicí lidí. Například 11. 11. 2021, kdy byla na náměstí Svobody slavnost Svatomartinského vína, prošlo ulicí o 10 tisíc chodců více než v jiný typický den,“ doplnil Tomáš Koláčný.

Měření intenzity pěší a cyklo dopravy je spojeno s mnoha obtížemi, a vyplatí se proto kombinovat různé zdroje a přístupy k měření. Používání těchto moderních technologií a senzorů pro sběr a následné vyhodnocení dat je proto velkým vkladem do budoucna pro dobrou správu města.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.