Startuje soutěž a sbírka na vytvoření sochy Gregora Johanna Mendela - Tiskový servis

Startuje soutěž a sbírka na vytvoření sochy Gregora Johanna Mendela

  • 21. dubna 2021
  • 4 minuty čtení

Dnešním dnem vyhlásila obecně prospěšná společnost Společně za podpory Augustiniánského opatství a města Brna soutěž a veřejnou sbírku na sochu vědce a Brňana Gregora Johanna Mendela. Ta by mohla být odhalena příští rok, kdy se bude slavit 200. výročí narození této osobnosti.

Plánovaná socha by měla být trvalou připomínkou Gregora Johanna Mendela, který je znám nejen jako člen řádu, ale také jako přírodovědec, zakladatel vědy o genetice a o základních principech dědičnosti, jehož odkaz přesahuje hranice města, ale i naší republiky,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

V 18členné odborné porotě zasedají kapacity ve svých oborech, například prof. Stenseth, expředseda norské akademie věd, výtvarník prof. Gebauer. Předsedou poroty je prof. Fránek, architekt roku 2020, který si klade za cíl vybrat nadčasové dílo k poctě Gregora Johanna Mendela a genetiky, jejíž zákony Mendel objevil.

Porota soutěže má devět řádných členů a devět náhradníků. Již dříve bylo deklarováno, že statutární město Brno nominuje do poroty soutěže dva členy a dva náhradníky. Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina nominuje dva členy a dva náhradníky. Ostatní členové poroty budou odborníci – nezávislí členové poroty.

Socha k poctě brněnského velikána bude stát na Mendlově náměstí, jehož rekonstrukce by měla začít letos na podzim. Podle návrhů architektů v srdci náměstí vznikne nový veřejný prostor, obohacený výsadbou dvou desítek stromů. Návrh počítá také s úpravou umístění zastávek městské hromadné dopravy,“ popsal brněnský náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Už dříve se město se Společně, o. p. s., dohodlo, že na realizaci sochy poskytne 10 milionů korun a také prostor na Mendlově náměstí, kde bude socha stát. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo sochu zrealizovat do léta roku 2022, kdy si připomeneme 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, nicméně přesný termín bude záležet na samotných autorech sochy. V soutěži totiž nijak neomezujeme formu ani tvar, vytvoření vítězného sochařského návrhu tak nedokážeme časově odhadnout,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Hodnota díla samotného je 20 milionů korun. Tato skutečnosti společně s odborným zastoupením poroty a faktem, že půjde o poctu jednomu z největších vědců, z jehož poznatků se dnes vychází po celém světě, by mohlo do soutěže přilákat účastníky z celého světa,“ řekl radní pro oblast kultury Marek Fišer

V parametrech soutěže bude minimum omezení, nebude omezen materiál ani tvar. Cílem je ztvárnit osobnost a dílo vědce, který položil základy moderní genetiky a jehož zná celý svět,“ uvedl předseda poroty prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek

Lhůta pro podávání návrhů je stanovena na 21. září. 

Společně, o. p. s., dále vyhlašuje sbírku na vybudování sochy s cílovou částkou 15 milionů Kč, se kterou osloví vědce a filantropy z celého světa. Nabídku přispět dostane i anglický spisovatel Simon Mawer, autor knihy o G. J. Mendelovi nazvané Mendelův trpaslík.

Výjimečnosti Mendelovy osobnosti a jeho významu pro Brno, Českou republiku a svět odpovídá i hodnota soutěže, která je největší otevřenou mezinárodní soutěží s účastí veřejných prostředků v historii České republiky. Za to děkujeme městu Brnu a Augustiniánskému řádu,“ řekl Jakub Carda, ředitel Společně, o. p. s.

Jsme rádi, že se můžeme podílet na této historické události k poctě nejen našeho bratra Gregora,“ uvedl nejvyšší představený Augustiniánského řádu otec Juan Provecho.

Gregor Johann Mendel je světově proslulou osobností pro své slavné pokusy s hrachem, jež prováděl za zdmi augustiniánského opatství. Výsledkem byla publikace „Pokusy s rostlinnými hybridy“, jež položila základy moderní genetiky. Přelomový význam publikace však odborná veřejnost docenila až 16 let po Mendelově smrti. Většina lidí zná Mendela především jako vědce – otce genetiky, méně známý je jako meteorolog, učitel a včelař. Hlavním tématem publikací, které vydal, byla meteorologie. Mendel byl dokonce první na světě, kdo vědecky popsal tornádo, stalo se tak v roce 1870, kdy se tornádo přehnalo nad Brnem. Proslavily ho jeho pokusy s hrachem, kde zkoumal, jak se jednotlivé znaky a vlastnosti dědí z rodičů na potomstvo. Mendelovy zákony o dědičnosti znaků platí dodnes. Mendel studoval na univerzitě ve Vídni matematiku, fyziku a přírodní vědy. Jako první pak ve své práci aplikoval matematické metody v biologickém výzkumu (biostatické metody). Gregor Johann Mendel většinu své práce vykonal za zdmi augustiniánského kláštera na Starém Brně. Zde byl vysvěcen na kněze a později, po smrti opata Nappa, se sám stal opatem. Na zahradě opatství se stále nachází základy skleníku, ve kterých prováděl své průkopnické pokusy, zachoval se zde i včelín, který Mendel nechal vystavit. Nejcennější památkou je originál Mendelova rukopisu, ve kterém popsal zákony dědičnosti.

Více o Gregoru Johannu Mendelovi naleznete zde: https://sochapromendela.cz

Kontakty pro novináře:

Ing. Jakub CardaSpolečně, o.p.s.mobil.: +420 724 517 980e-mail: carda@spolecne.infoMgr. Kateřina GardoňováTiskové středisko MMBtel.: +420 542 172 466mobil: +420 602 595 170e-mail: tis@brno.cz

Další články z rubriky