Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

  • 27. září 2023

AKTUALIZACE 3. 10. 13:45 Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ dnes odstartovala křtem galerijní tramvaje. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Sociální služby se během života dotknou snad každého člověka. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. Díky jejich práci můžou tyto skupiny obyvatel žít běžným životem – umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.

„V rámci kampaně „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ chceme nejen představit šíři služeb, které neziskové organizace v sociální oblasti v Brně poskytují, ale také ukázat, že si jejich práce město opravdu váží. Jen díky spolupráci s neziskovým sektorem je vůbec možné pomoci lidem v dostatečné míře,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V Brně působí téměř 70 organizací sociálních neziskovek. Patří mezi ně nestátní neziskové organizace, příspěvkové organizace města a samotné město. Pracuje je zde přes 3 000 zaměstnanců, kteří pomáhají řešit nepříznivé sociální situace formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí. A všem těmto lidem patří můj dík za jejich často nelehkou práci.“

Široká síť sociálních služeb zahrnuje více než 170 sociálních služeb (poradny, pečovatelské služby, sociálně aktivizační služby, chráněné bydlení, azylové domy pro matky s dětmi, terénní programy atd.). K dispozici je také téměř 3 300 lůžek např. v chráněném bydlení, domovech pro seniory, azylových domech atd.

Základním kamenem celé kampaně je galerijní tramvaj. Její křest proběhl dnes na slepé koleji na Komenského náměstí. Grafika na tramvaji zvenku ukazuje hrdé partnerství města a sociálních neziskovek. Vnitřní část prezentuje nabídku vybraných sociálních služeb, a to i pomocí příběhů jejich klientů. Konkrétně se jedná o problematiku sendvičové generace, péče o seniory, osoby s poruchou autistického spektra a dalšími handicapy, možnosti podpory pro lidi v krizové situaci a další. Kampaň upozorňuje na to, že v nelehké životní situaci se může ocitnout každý z nás. Zdůrazňuje, že nevědět si rady není známka selhání a požádat o pomoc je v pořádku. V konečném důsledku dává návod, kde lidé mohou najít potřebnou podporu.

Vůz bude jezdit minimálně do poloviny příštího roku. Od ledna do června bude vnitřní galerijní prostor prezentovat konkrétní brněnské sociální neziskovky a jejich činnost.

Společně tak chceme všem občanům města ukázat, že sociální služby působící v Brně jsou kvalitní, pomáhají tisícům lidí a zachovávají jejich důstojnost a soběstačnost.

 

Týden sociálních služeb v ČR

V týdnu od 2. do 8. října 2023 probíhá letos již 15. ročník Týdne sociálních služeb v ČR, pořádaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, jehož partnerem je také statutární město Brno. Na akci se setkávají a diskutují odborníci z oblasti sociálních služeb. Mezi témata patří aktivity zaměřené jak na veřejnost, tak zaměstnance, zaměstnavatele a odborníky daného oboru. Hlavní cíl zůstává už léta neměnný: akcentování a zviditelnění sociálních služeb jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti, tj. každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel.

Nejnovější tiskové zprávy