Starší sourozenec pomůže přijetí mladšího dítěte do mateřské školy - Tiskový servis

Starší sourozenec pomůže přijetí mladšího dítěte do mateřské školy

  • 16. března 2022
  • 1 minuta čtení

Upravená pravidla pro přijímání dětí do mateřských škol nově zohledňují mladší sourozence stávajících žáčků. Rozšíření bodového systému dnes schválili radní města Brna.

Systém pro přijímaní dětí do mateřských škol zohledňuje celou řadu proměnných. Ta jsou jednoduše vyhodnotitelná díky elektronickým přihláškám. Základním kritériem je místo trvalého pobytu v příslušném obvodu mateřské školy. Na dalším místě se nachází věk dítěte, kdy v rámci povinného předškolního vzdělávání jsou přednostně přijímáni spádoví pětiletí žáčci. Dále se bodové hodnocení snižuje podle věku. Nyní se v Brně daří umisťovat děti od tří let.  

„Situace v brněnských mateřských školách je mnohdy složitá. Velmi často se rodiče setkávali s problémy umístit mladší děti do stejné mateřinky jako staršího sourozence. Vznikaly kvůli tomu složité problémy s logistikou a těm bychom chtěli do budoucna systémově zabránit. Nová úprava tomu zamezí, protože rodiče již při vyplňování přihlášky uvedou tuto skutečnost a ta bude následně bodově ohodnocena. Což ve výsledku znamená zvýhodnění mladších sourozenců,“ vysvětlil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. „Návrh na změnu pravidel vychází z požadavků rodičů. Pevně věřím, že změna ušetří rodinám mnoho stresu při vstupu do předškolního stupně vzdělávání,“ dodal.  

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Další články z rubriky