Přeskočit na obsah

Spolupráce s renomovanou advokátní kanceláří na vytváření nového územního plánu neskýtá rizika

24. listopadu 2021

Otevřeným dopisem se na 1. náměstka primátorky Petra Hladíka obrátil Spolek Brno Plus, z. s. Ten v textu vyjádřil názor týkající se smlouvy statutárního měst Brna se společností Frank Bold Advokáti a jejího údajného střetu zájmů. Na dnešním zasedání byl projednán návrh odpovědi, který bude jménem 1. náměstka odeslán autorovi výše zmíněného dopisu.

Spolek Brno Plus jménem svého předsedy Roberta Kotziana vyzval město Brno ke třem aktům:
1.    zveřejnění seznamu subjektů dle odstavce 3.1 rámcové dohody;
2.    okamžité ukončení smlouvy se společností Frank Bold Advokáti;
3.    zpracování analýzy rizik spojených s dosavadním trváním smlouvy.


„Na dnešním jednání Rady města Brna jsem předložil návrh odpovědi na otevřený dopis pana Kotziana, který se týkal údajného střetu zájmů společnosti Frank Bold Advokáti ve spojitosti se spoluprací s městem Brnem. V odpovědi, kterou panu Kotzianovi zašleme, vysvětluji podstatu spolupráce města s touto renomovanou kanceláří,“ přiblížil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.  

Advokátní kancelář Frank Bold Advokáti (FBA) si město Brno vybralo ke spolupráci jakožto renomovanou kancelář, která se dlouhodobě věnuje územnímu plánování. Cílem je, aby FBA pomohla nový Územní plán města Brna kvalitně připravit zejména z právního hlediska. Dosavadní spolupráce se týkala primárně definování modrozelené infrastruktury a tematiky zeleně obecně. Dále s kanceláří probíhala spolupráce na vypořádání námitek a připomínek. V projednané odpovědi jsou vysvětleny důvody, kvůli kterým nelze zveřejnit seznam klientů kanceláře Frank Bold Advokáti. Především je potřeba respektovat povinnost mlčenlivosti, kterou má kancelář vůči svým klientům. V neposlední řadě je to také obchodním tajemstvím této společnosti. Oficiální žádosti o poskytnutí seznamu magistrát nevyhověl, žadatel v této věci může využít opravné prostředky.

V dalším bodě náměstek uvádí, že nevidí důvod k ukončení dohody a dosavadní spolupráci s FBA považuje za prospěšnou. Co se posledního bodu týče, rizika spolupráce s uvedenou kanceláří město Brno prověřilo ještě před uzavřením rámcové dohody. Z tohoto důvodu není potřeba připravit analýzu, o které hovoří Spolek Brno Plus.

Brno postupuje dle rámcové dohody tak, aby na straně FBA nedošlo ke střetu zájmů, a stejně tak postupuje i druhá strana. Na závěr odpovědi je konstatováno, že se spolupráce FBA s městem týká především definování modrozelené architektury a zeleně. FBA také městu poskytuje služby spojené s vyhodnocením části připomínek a námitek, které se vztahují k návrhu nového územního plánu. V neposlední řadě je také ve vyjádření adresát upozorněn na to, že by v případě potřeby daná kancelář poskytovala u soudu obhajobu částí územního plánu, na kterých spolupracovala. Z toho vyplývá fakt, že město počítá se spoluprací s kanceláří i po vydání nového územního plánu.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.