Přeskočit na obsah

Spolupráce města a RECETOX: vznikla studie sledující zatížení brněnských škol chemickými látkami

13. ledna 2021
Město Brno od října roku 2018 na základě smlouvy spolupracuje s Centrem výzkumu toxických látek v prostředí RECETOX při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Radní dnes vzali na vědomí zprávu o činnosti.

„Cílem dlouhodobé spolupráce města Brna a Centra výzkumu toxických látek v prostředí RECETOX je sdílení informací o zdraví a způsobu života brněnské populace za účelem zvýšení kvality života obyvatel města. Stěžejním cílem projektu je zpřístupnit regionálně specifická výzkumná data Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX pro potřeby místní a regionální samosprávy, odborné i laické veřejnosti a rozšířit možnosti jejich využívání pro tvorbu nových opatření i regionálních politik,“ vysvětlil důvody a cíle spolupráce náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Během pětiletého trvání smlouvy (říjen 2018 – červen 2023) se předpokládá zpracování několika případových studií pro statutární město Brno.
První případovou studií, která byla dosud realizována, je Studie zatížení vnitřního prostředí brněnských škol chemickými látkami. Studie znečištění vnitřního ovzduší brněnských mateřských a základních škol byla připravena během podzimu 2018 a realizována ve dvou obdobích roku 2019, chladnějším na začátku druhého pololetí školního roku 2018/2019 a teplejším na začátku školního roku 2019/2020. Bylo vybráno pět městských částí: dopravně zatížené lokality v původní městské zástavbě Trnitá a Židenice, předměstské sídlištní lokality Bohunice a Líšeň a lokalita venkovského charakteru Jehnice. Pro lepší charakterizaci kvality ovzduší na sledovaných lokalitách se vybrané školy nacházely v blízkosti stanic imisního monitoringu.
Analýza všech odebraných vzorků byla provedena v akreditovaných laboratořích centra RECETOX v prvním pololetí roku 2020 a následně byla zpracována detailní zpráva, která byla poskytnuta Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Odboru životního prostředí. Ze zprávy vyplývá, že ačkoliv na školách nejsou překračovány limity akceptovatelných zdravotních rizik, autoři studie doporučují různá opatření pro zlepšení situace, kdy základem je důkladný úklid či větrání mimo dopravní špičku. Doporučení se týkala také prověření možných zdrojů vysokých koncentrací organochlorových látek ve vnitřním ovzduší obou škol na Trnité (zejména ovšem mateřské školy na Mlýnské), aby mohla být navržena opatření na snížení vystavení učitelů a žáků těchto škol negativním vlivům.

„Realizace studie vyšla během dvou let na 1,2 milionu korun. S RECETOXem ale město spolupracuje i na dalších studiích, které nejsou podpořeny finančně. Jedná se například o projekty zaměřené na chytrá města, které jsou financovány z prostředků evropského programu Horizon 2020. Pokračuje také další evropský projekt zaměřený na vystavení populace toxickým látkám: v rámci tohoto projektu probíhají v letech 2019–2022 odběry vzorků moči brněnských dětí školního věku, adolescentů a mladých dospělých ze studie CELSPAC pro srovnání jejich expozice se stejnými populačními skupinami v jiných evropských zemích.
Výsledky spolupráce byly prezentovány na řadě veřejných akcí, namátkou na konferenci Ovzduší 2019, na Brněnských dnech pro zdraví, Noci vědců a dalších,“
uvedl Tomáš Koláčný.

Do roku 2023 se počítá s dalšími projekty, například vývojem kvality ovzduší a zdravotních dat v čase a prostoru v rámci města nebo městských částí, studie zaměřená na expozici pesticidů či sledování vlivu ovzduší na zdraví brněnských dětí.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.