Přeskočit na obsah

Spolupráce města a RECETOX: vznikla studie sledující zatížení brněnských škol chemickými látkami

13. ledna 2021

Město Brno od října roku 2018 na základě smlouvy spolupracuje s Centrem výzkumu toxických látek v prostředí RECETOX při Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Radní dnes vzali na vědomí zprávu o činnosti.

„Cílem dlouhodobé spolupráce města Brna a Centra výzkumu toxických látek v prostředí RECETOX je sdílení informací o zdraví a způsobu života brněnské populace za účelem zvýšení kvality života obyvatel města. Stěžejním cílem projektu je zpřístupnit regionálně specifická výzkumná data Centra pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX pro potřeby místní a regionální samosprávy, odborné i laické veřejnosti a rozšířit možnosti jejich využívání pro tvorbu nových opatření i regionálních politik,“ vysvětlil důvody a cíle spolupráce náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Během pětiletého trvání smlouvy (říjen 2018 – červen 2023) se předpokládá zpracování několika případových studií pro statutární město Brno.
První případovou studií, která byla dosud realizována, je Studie zatížení vnitřního prostředí brněnských škol chemickými látkami. Studie znečištění vnitřního ovzduší brněnských mateřských a základních škol byla připravena během podzimu 2018 a realizována ve dvou obdobích roku 2019, chladnějším na začátku druhého pololetí školního roku 2018/2019 a teplejším na začátku školního roku 2019/2020. Bylo vybráno pět městských částí: dopravně zatížené lokality v původní městské zástavbě Trnitá a Židenice, předměstské sídlištní lokality Bohunice a Líšeň a lokalita venkovského charakteru Jehnice. Pro lepší charakterizaci kvality ovzduší na sledovaných lokalitách se vybrané školy nacházely v blízkosti stanic imisního monitoringu.
Analýza všech odebraných vzorků byla provedena v akreditovaných laboratořích centra RECETOX v prvním pololetí roku 2020 a následně byla zpracována detailní zpráva, která byla poskytnuta Odboru školství, mládeže a tělovýchovy a Odboru životního prostředí. Ze zprávy vyplývá, že ačkoliv na školách nejsou překračovány limity akceptovatelných zdravotních rizik, autoři studie doporučují různá opatření pro zlepšení situace, kdy základem je důkladný úklid či větrání mimo dopravní špičku. Doporučení se týkala také prověření možných zdrojů vysokých koncentrací organochlorových látek ve vnitřním ovzduší obou škol na Trnité (zejména ovšem mateřské školy na Mlýnské), aby mohla být navržena opatření na snížení vystavení učitelů a žáků těchto škol negativním vlivům.

„Realizace studie vyšla během dvou let na 1,2 milionu korun. S RECETOXem ale město spolupracuje i na dalších studiích, které nejsou podpořeny finančně. Jedná se například o projekty zaměřené na chytrá města, které jsou financovány z prostředků evropského programu Horizon 2020. Pokračuje také další evropský projekt zaměřený na vystavení populace toxickým látkám: v rámci tohoto projektu probíhají v letech 2019–2022 odběry vzorků moči brněnských dětí školního věku, adolescentů a mladých dospělých ze studie CELSPAC pro srovnání jejich expozice se stejnými populačními skupinami v jiných evropských zemích.
Výsledky spolupráce byly prezentovány na řadě veřejných akcí, namátkou na konferenci Ovzduší 2019, na Brněnských dnech pro zdraví, Noci vědců a dalších,“
uvedl Tomáš Koláčný.

Do roku 2023 se počítá s dalšími projekty, například vývojem kvality ovzduší a zdravotních dat v čase a prostoru v rámci města nebo městských částí, studie zaměřená na expozici pesticidů či sledování vlivu ovzduší na zdraví brněnských dětí.

Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.