Přeskočit na obsah

Společnost Daikin se přidá ke snaze města snižovat emise CO?

09. prosince 2020
Město Brno se jako signatář Paktu starostů zavázalo do roku 2030 snížit emise CO? o 40 %. Do této snahy se zapojují i subjekty z terciárního sektoru, a to podpisem pod Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku města k adaptaci na klimatické změny. Celkem už má memorandum 42 signatářů. Dalším bude společnost Daikin Device Czech Republic.

„Město Brno se zavázalo snížit emise CO? od roku 2000 do roku 2030 o 40 %. Následně jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, který obsahuje i návrhy snižování emisí. Abychom v tomto smělém plánu byli úspěšní, musíme do tohoto úsilí zapojit i terciární sektor. Ten je totiž největším producentem CO?. Mám radost, že se k memorandu o spolupráci připojilo mnoho významných brněnských firem a organizací. Tou další je společnost Daikin Device Czech Republic,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na dnešním zasedání schválili radní memorandum mezi městem Brnem a společností Daikin Device Czech Republic.

„Výše zmíněná společnost se podpisem memoranda zavazuje přijímat opatření, která povedou ke snižování spotřeby elektrické energie, lepšímu hospodaření s vodou, sázení zeleně, budování retenčních nádrží, edukaci zaměstnanců atd. Město Brno na oplátku nabízí zapojeným subjektům technickou, konzultační a propagační podporu,“ dodal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další informace najdete na webu www.priprav.brno.cz.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.