Přeskočit na obsah

Společnost Daikin se přidá ke snaze města snižovat emise CO?

09. prosince 2020
Město Brno se jako signatář Paktu starostů zavázalo do roku 2030 snížit emise CO? o 40 %. Do této snahy se zapojují i subjekty z terciárního sektoru, a to podpisem pod Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku města k adaptaci na klimatické změny. Celkem už má memorandum 42 signatářů. Dalším bude společnost Daikin Device Czech Republic.

„Město Brno se zavázalo snížit emise CO? od roku 2000 do roku 2030 o 40 %. Následně jsme vypracovali Akční plán udržitelné energetiky a klimatu, tzv. SECAP, který obsahuje i návrhy snižování emisí. Abychom v tomto smělém plánu byli úspěšní, musíme do tohoto úsilí zapojit i terciární sektor. Ten je totiž největším producentem CO?. Mám radost, že se k memorandu o spolupráci připojilo mnoho významných brněnských firem a organizací. Tou další je společnost Daikin Device Czech Republic,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Na dnešním zasedání schválili radní memorandum mezi městem Brnem a společností Daikin Device Czech Republic.

„Výše zmíněná společnost se podpisem memoranda zavazuje přijímat opatření, která povedou ke snižování spotřeby elektrické energie, lepšímu hospodaření s vodou, sázení zeleně, budování retenčních nádrží, edukaci zaměstnanců atd. Město Brno na oplátku nabízí zapojeným subjektům technickou, konzultační a propagační podporu,“ dodal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další informace najdete na webu www.priprav.brno.cz.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.