Společnost ARENA BRNO stavící multifunkční halu požádá o finanční podporu

  • 27. ledna 2021
Společnost ARENA BRNO, jež vznikla s cílem postavit v Brně multifunkční sportovní halu, požádá o finanční podporu město Brno, Jihomoravský kraj a Národní sportovní agenturu. Rada města Brna to dnes v působnosti valné hromady společnosti ARENA BRNO odsouhlasila.

Multifunkční hala má sloužit jak pro sportovní, tak pro kulturní účely. Očekává se, že se zde bude hrát lední hokej jak na nejvyšší domácí, tak na mezinárodní úrovni, a mohou zde být provozovány i další významné sportovní akce, například krasobruslařské, basketbalové a podobně. Kapacita hlediště má být dle typu programu 9–12 tisíc diváků. V rámci kulturního využití se pak počítá s pořádáním kulturních, společenských i veletržních akcí.

„Město Brno stavbu multifunkční haly pochopitelně podpoří. Stavební povolení bychom měli získat v únoru, veškeré další administrativní záležitosti chceme stihnout do konce tohoto roku. Stavba by pak měla začít v roce 2022 a být dokončena na konci roku 2023,“ vysvětlila harmonogram primátorka města Brna Markéta Vaňková.  

Součástí realizace multifunkční haly by mělo být i venkovní parkoviště, parkovací místa uvnitř haly, komerční a administrativní prostory, gastro provoz a zázemí pro pořadatele.

„Multifunkční hala není samofinancovatelný projekt, k jeho realizaci je tedy nutné použít veřejné prostředky. Jde o stavbu obrovského, celospolečenského významu, s jejíž realizací se významně posílí pozice Brna jako města sportu a kultury. Věřím, že se podaří podporu získat a že se Brňané mohou těšit třeba na mistrovství světa v hokeji či špičkové koncerty předních světových interpretů,“ uvedl radní Petr Kratochvíl, předseda představenstva Areny Brno, a. s.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy