Špitálka vstupuje do druhého kola předběžných tržních konzultací. Řešit se bude financování projektu

  • 27. května 2022
Zástupci města zahájili v dubnu letošního roku předběžné tržní konzultace s investory, kteří mají zájem o výstavbu chytré čtvrti Špitálka. Po úvodní fázi vstupují konzultace do druhého kola. Jeho účastníci budou vzájemně řešit modely financování projektu chytré čtvrti.

Předběžné tržní konzultace k výstavbě první brněnské chytré čtvrti předcházejí výběru strategického partnera, jenž bude mít revitalizaci Špitálky na starost. Konzultace mají s možnými partnery ověřit, zda je plán na vybudování chytré čtvrti životaschopný, udržitelný z hlediska financování a zda splňuje požadavky na moderní a technicky vyspělou výstavbu. Zájemci o projekt se budou se zástupci města průběžně scházet až do konce letošního roku.

Právě koncept financování bude předmětem druhého kola konzultací, které začne 14. června. „Společné snaze o oživení Špitálky přikládáme značnou důležitost. Jedná se o ambiciózní, avšak také náročný projekt, který vyžaduje součinnost několika aktérů. To pochopitelně platí také o finančním modelu, jenž bude výsledkem společných setkání v následujících týdnech,” přiblížil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný.

Poprvé se potenciální partneři setkali se zástupci města v dubnu. Během první konzultace se účastníci podrobněji seznámili s projektem chytré čtvrti. Zájemci měli také možnost podívat se přímo do areálu Špitálky, který v současnosti využívají brněnské teplárny a za běžných okolností je veřejnosti nepřístupný.

Pozvání k druhému kolu předběžných tržních konzultací dostanou zástupci finančních institucí, ale také developerských firem, již se zúčastnili již dubnového setkání. Účastníci druhého kola se seznámí s možnými modely spolupráce, které vzešly ze studie „Finanční analýza a doporučení strategického postupu projektu výstavby chytré čtvrti Špitálka” zpracované společností PWC. S výslednými modely se již seznámili členové porady vedení města Brna.

Společná konzultace na začátku druhého kola proběhne opět v primátorském salónku na brněnské Staré radnici. Podklady pro konzultace, včetně průvodního dopisu, naleznou zájemci na webových stránkách projektu respitalka.brno.cz nebo skrze oficiální profil města Brna na portálu EZAK.

Vedle předběžných tržních konzultací pokračují práce na dalších úkolech spojených s rozvojem širšího území Špitálky. Nadále probíhá pasportizace území a pracuje se též na dopravní studii. Stejně tak se zpřesňuje obsah tzv. Bílé knihy, která stanovuje podmínky realizace stavby mimo jiné s ohledem na využití inovativních technologií a přístupů aplikovaných v chytré čtvrti.

Projektem chytré čtvrti se město Brno snaží předejít tomu, aby se ze Špitálky stal opuštěný a zanedbaný brownfield. Západní část areálu totiž brněnské teplárny po optimalizaci provozu zanedlouho přestanou využívat. „Chceme, aby novou tvář Špitálky využívali tisíce lidí, ať už pro bydlení, práci nebo volnočasové aktivity. Přitom ovšem hodláme zachovat to nejlepší ze specifického charakteru průmyslového areálu. Počítáme tak například se zachováním chladicí věže, která místo zbourání nalezne nové využití,“ řekl radní města Brna pro územní plánování Filip Chvátal.

O chytrých řešení pro čtvrť diskutují zástupci města v rámci evropského projektu RUGEDISSED, do něhož je zapojeno několik dalších evropských měst.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy