Přeskočit na obsah

Špitálka jde do další fáze. Spustil se i web projektu

02. října 2019

Radní na své schůzi schválili návrh dalšího postupu spolupráce města Brna a společnosti Teplárny Brno při plánování výstavby chytré čtvrti v lokalitě Špitálka. Nově jsou spuštěny také webové stránky projektu.

Druhým rokem pracuje město Brno v rámci prestižního evropského projektu RUGGEDISED na proměně západní části areálu brněnských tepláren v lokalitě Špitálka do podoby moderní chytré nízkoenergetické čtvrti. RUGGEDISED patří mezi strategické projekty města Brna. Hlavním výstupem je zpracování investičního plánu, který bude po ukončení projektu realizován ve vybrané lokalitě.

„V současné době není tato část města v příliš dobré kondici. Je zde mnoho nevyužitých výrobních prostor, garáží i zanedbaných prostranství. Celá lokalita je těžko prostupná. Vzhledem k atraktivní poloze i historickému kontextu je to stav, který máme v plánu změnit. Chceme této části města znovu vdechnout život,“ uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

V nedávné době bylo dosaženo jednoho z důležitých milníků v rámci projektu, a to vyhlášení a uspořádání otevřené mezinárodní jednofázové ideové urbanistické soutěže pro oblast Špitálka. Cílem soutěže bylo získat kvalitní návrhy urbanistického zpracování dané lokality ve vztahu k jejímu okolí. Vítězné návrhy vzešlé z této soutěže nyní slouží jako podklad pro zpracování územní studie „Přestavbová zóna – Špitálka a okolí“. Tato územní studie bude primárně využita pro změnu Územního plánu města Brna nebo případně pro nový územní plán.

„V Brně je mnoho zanedbaných lokalit, které léta chátrají. Namísto stavění na zelené louce chceme oživit především opuštěné brownfieldy okolo centra. Proto přebudujeme nevyužívaný areál tepláren a okolí na chytrou čtvrť, která bude novou tváří Brna. Toto území se skvěle hodí pro nové byty, prostory pro podnikatele a start-upy, ale také restaurace a další podniky,“ uvedl radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Vzhledem k dalším navazujícím aktivitám v projektu RUGGEDISED a plánování výstavby chytré čtvrti v oblasti Špitálka je nyní nezbytné navázat intenzivnější spolupráci mezi městem Brnem a společností Teplárny Brno, vlastníkem předmětné západní části areálu.

Bližší informace ohledně projektu revitalizace lokality Špitálka najdete na nově spuštěných webových stránkách respitalka.brno.cz. Dozvíte se zde více o plánovaném harmonogramu projektu, v čem by se tato budoucí čtvrť měla odlišovat od současné běžné výstavby a také zde můžete navrhnout vlastní inovativní nápady.

Projekt RUGGEDISED je součástí programu Horizont 2020 přijatého Evropskou unií. Je v něm sdruženo
6 evropských měst – Rotterdam, Glasgow, Ume?, Gdaňsk, Parma a Brno. Po dobu pěti let tato města spolupracují a sdílejí zkušenosti při implementaci chytrých řešení nejen v oblasti mobility, energetiky, informačních technologií, ale i v sociálních, ekonomických a environmentálních otázkách, které povedou k celkovému zlepšení kvality života v těchto městech.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 162
www.brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.

V Židenicích pomáhají cestujícím nové digitální tabule odjezdů MHD

V úterý 22. listopadu se konalo slavnostní otevření projektu Digitální tabule odjezdů – Dělnický dům, který byl financován z participativního rozpočtu Dáme na vás. Ve spolupráci s Dopravním podnikem města Brna byly u Dělnického domu nainstalovány 2 digitální tabule, které cestujícím usnadňují orientaci v časech příjezdů či odjezdů autobusů a tramvají, a to v přestupním uzlu pro cesty do Juliánova, Líšně a na Vinohrady nebo z těchto lokalit směrem do centra.

Park na Moravském náměstí se otevírá lidem

Po osmiměsíční rekonstrukci je od 21. listopadu park na Moravském náměstí opět zpřístupněn veřejnosti. Nízké ploty budou ještě chvíli chránit čerstvě vysázené trvalkové záhony a trávníky, aby se ujaly a řádně zakořenily.