Přeskočit na obsah

Spisovatel, překladatel a pedagog Antonín Přidal nalezne místo posledního odpočinku na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova

03. února 2021
Brněnští radní dnes vyhověli žádosti pozůstalé rodiny a v souladu s ustanovením článku 4 Statutu čestného pohřebiště města Brna souhlasili s uložením ostatků Antonína Přidala na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna ve skupině hrobů H5E, na hrobovém místě číslo 31.

Básník, dramatik a překladatel Antonín Přidal, dlouholetý pedagog Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění a nositel Ceny města Brna, zemřel 7. února 2017 ve věku 81 let. S žádostí o uložení ostatků svého manžela na čestném pohřebišti se na Odbor kultury Magistrátu města Brna loni obrátila Dagmar Přidalová.

„Antonín Přidal byl výrazný představitel české a moravské literární a kulturní scény, jehož pevných postojů a názorů se normalizační režim obával natolik, že mu až do roku 1990 zakázal publikovat. Jeho dílo, za nějž v roce 2007 obdržel také Cenu města Brna, bylo tematicky velmi široké a nejvíc se do srdcí čtenářů z celého Česka asi zapsal svým tvůrčím překladem prózy Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád. Město Brno je náležitě hrdé na to, že zde žila a pracovala tak významná osobnost, jejíž odkaz bude připomínat i čestný hrob na Ústředním hřbitově,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Správa hřbitovů města Brna navrhla pro zřízení čestného hrobu Antonína Přidala hrobové místo číslo 31 ve skupině hrobů H5E. Město se bude také dlouhodobě starat o úpravu tohoto pietního místa a jeho květinovou výzdobu. Vzdáváme tak hold tvůrci, který byl spjatý s Brnem a jehož věhlas a význam daleko přesáhl hranice města,“ doplnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Profesor Antonín Přidal se do paměti vryl jako vynikající osobnost české literatury i publicistiky, byl držitelem mnoha ocenění za překlady a také velkým znalcem Shakespeara. Byl to člověk s rozsáhlým kulturně-společenským záběrem, a přitom s křehkou duší básníka. Zpracováním výtvarného návrhu jeho čestného hrobu byl pověřen Odbor kultury MMB a poté, co se k návrhu mimo jiné vyjádří příbuzní zemřelého, jej schválí Rada města Brna. Vybudováním čestného hrobu jakožto odkazu na místo posledního odpočinku Antonína Přidala bude pověřen odbor kultury,“ vysvětlil náměstek primátorky pro oblast kultury Tomáš Koláčný.  

prof. PhDr. Antonín Přidal (13. 10. 1935 – 7. 2. 2017)
Rodák z Prostějova absolvoval obory anglistika a hispanistika na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v letech 1960–1970 byl redaktorem Československého rozhlasu a spolupracovníkem časopisů Host do domu a Světová literatura. Poté řadu let působil jako spisovatel a překladatel ve svobodném povolání, v době normalizace ho však postihl zákaz publikování.
V roce 1990 začal pracovat na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění, kde stál u zrodu ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky. Dlouhodobě spolupracoval s Českou televizí – jeho jméno je spojeno mimo jiné s publicistickými pořady Klub Netopýr a Z očí do očí.
Literární dílo Antonína Přidala zahrnuje poezii, prózu, dramatickou tvorbu i publicistiku. Samostatnou kapitolu pak tvoří jeho překlady z angličtiny a románských jazyků, mezi nimiž vyniká jeho osobitý překlad prózy Lea Rostena Pan Kaplan má stále třídu rád.
K mnoha oceněním, kterých se Antonínu Přidalovi dostalo, patří například Zlatá stuha za překlad v roce 1998, Cena Ferdinanda Peroutky v roce 1999, Státní cena za překladatelské dílo v roce 2007 a v témže roce také Cena města Brna za literární činnost.Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Kundera má místo na čestném pohřebišti jisté, rozhodli dnes radní. Jeho odkaz město podpoří i finančně

Ode dneška je oficiálně dáno, čí jméno se objeví na náhrobku na posledním volném místě v čestném kruhu na Ústředním hřbitově. Radní schválili, aby sem byly uloženy ostatky brněnského rodáka Milana Kundery. Zároveň doporučili zastupitelům schválit dotaci na především kulturní a vzdělávací aktivity Knihovny Milana Kundery.

Desítka projektů Brněnské metropolitní oblasti zaměřených na cestovní ruch a revitalizaci veřejného prostoru získala podporu

Do rozvoje Brněnské metropolitní oblasti bude investováno dalších 303 milionů korun prostřednictvím nástroje integrovaných územních investic. Řídicí výbor složený z představitelů města, Jihomoravského kraje a zapojených obcí schválil desítku nových projektů, které se zaměřují na oblast cestovního ruchu a revitalizaci veřejného prostoru. Nositelé těchto projektů nyní mohou podat žádost o dotaci.

Startuje kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ – Pečujeme o vás společně

Kampaň „Brno hrdým partnerem sociálních neziskovek“ odstartuje křtem galerijní tramvaje už 3. října. Neděje se to jen tak – akce je součástí 15. Týdne sociálních služeb v ČR. Celá kampaň bude informovat o všech oblastech, kterým se sociální neziskovky v Brně věnují. Součástí bude i prezentace jednotlivých organizací.

Zhotovitel úprav Sálu Břetislava Bakaly je vybrán, práce na nové scéně Divadla Bolka Polívky potrvají 16 týdnů

Stavební úpravy a instalaci divadelních technologií v Sále Břetislava Bakaly, kde má od jara hrát Divadlo Bolka Polívky, provede firma GRADOIR, a to za cenu 9 806 902 korun bez DPH. Rozhodli o tom dnes brněnští radní.