Přeskočit na obsah

Soutěž na girlandy zná své porotce

25. srpna 2021
Vedení města již dříve deklarovalo záměr vyhlásit otevřenou dvoufázovou designérskou projektovou soutěž na nové girlandy v ulicích. Rada města Brna dnes schválila členy soutěžní poroty, která se skládá ze 4 nezávislých a 3 závislých členů.

„Rádi bychom zpříjemnili občanům i turistům návštěvu centra Brna. Proto jsme se rozhodli modernizovat stávající girlandy v ulicích. Do otevřené soutěže se nám podařilo získat kvalitní porotce, kteří se pohybují v oblasti designu, architektury či vizuálního umění. Věřím, že se díky tomu podaří navrhnout originální girlandy, které se stanou neodmyslitelnou součástí pulzujícího centra,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

První fáze otevřené soutěže o návrh bude přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení, jako je profesní nebo technická kvalifikace. Každý z účastníků musí splnit pouze základní požadavky určené Soutěžním řádem České komory architektů (např. nebýt porotcem nebo jeho příbuzným) a Zákonem o zadávání veřejných zakázek (např. nebýt trestně stíhán). Cílem první fáze soutěže bude získání koncepčních návrhů, důraz bude kladen na originalitu a uměleckou kvalitu.

Do druhé fáze soutěže vybere porota čtyři návrhy, jejichž autoři budou vyzváni k dopracování. Ve druhé fázi bude vyžadováno prokázání proveditelnosti, technická a technologická řešení, detaily a také rozpočet.

„Už při jednání pracovní skupiny jsme se dohodli, že zadavatelem budou ve spolupráci s městem Brnem i Technické sítě města Brna. Nyní radní jmenovali sedm členů poroty, a to jak v závislé, tak v nezávislé části, a dva experty. Po tomto jmenování se uskuteční ustavující zasedání. Teprve poté, počítám zhruba v polovině září, tyto soutěžní podmínky schválí Rada města Brna a následně bude moci být vyhlášena soutěž,“ popsala zastupitelka pro cestovní ruch Kristýna Černá.

Pro daný rozsah soutěže jsou navrženi za závislou část 3 členové a 2 náhradníci. Za nezávislou část 4 členové a 1 náhradnice.

Závislá část poroty:
-    Kristýna Černá
-    Filip Chvátal
-    Dušan Piják
-    David Grund (náhradník)
-    Marek Fišer (náhradník)
Nezávislá část poroty:
-    Michal Froněk, designér
-    Helena Lukášová, vizuální umělkyně
-    Svatopluk Sládeček, architekt
-    Petra Sošťáková, designérka
-    Lenka Hejlová, architektka (náhradnice)
Experti:
-    David Zajíček, vedoucí Oddělení veřejný prostor, KAM
-    Michal Doležel, vedoucí Oddělení projektů veřejného prostoru a soutěží, KAM

Medailonky porotců:

Petra Sošťáková *1986
Designérka
Průmyslový design vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, během studií byla na stáži na Univerzitě v Aveiru (Portugalsko). Věnuje se především návrhu osvětlení, skleněných, keramických výrobků a designu nábytku. Během let 2012–2017 působila jako senior designérka v Lasvitu. Od roku 2017 působí ve studiu P3L1, které založila se svým partnerem Petrem Sošťákem. Světelné instalace představují i dnes výrazný element v její tvorbě. Během své praxe spolupracovala s významnými designéry a architekty, jako jsou Tord Boontje, Michael Sodeau, Eva Jiřičná a společnost Bang & Olufsen. Její světelné instalace byly prezentovány na přehlídkách Design Week v Milánu, Dubaji, Šanghaji a ve Zlíně.
www.p3l1.com


Michal Froněk *1966
Designér
Vystudoval obor Architektura + design na VŠUP v Praze, nyní na své alma mater působí jako profesor.
Společně s Janem Němečkem založil v roce 1990 studio Olgoj Chorchoj, které se věnuje architektuře a produktovému designu. Tvorba studia měla od prvopočátku velmi široký záběr od světelných ready-made objektů, skleněných váz, porcelánových setů a titanových šperků po první architektonické realizace. Od roku 1999 vedou společně ateliér produktového designu na VŠUP. Studio Olgoj Chorchoj vystavovalo například v galerii Moss a Radio House Gallery v New Yorku, v londýnské galerii Vessel, pravidelně také na milánském Design Weeku. Pro Plzeňský Prazdroj navrhl charitativní designovou kolekci 2020. Od roku 2010 působí Michal Froněk spolu s Janem Němečkem ve firmě BOMMA jako art directors.
www.olgojchorchoj.czHelena Lukášová *1970
Vizuální umělkyně
V roce 2009 získala Art.D. titul na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. V rámci dizertační
práce se soustředila na digitální sochařství. Vystudovala sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a studovala a pracovala také v Johnson Atelier – Technical Institute of Sculpture, New Jersey, kde získala praxi v rámci digitální výroby. Jako umělkyně se dívá na potenciál digitální sochy, který zpochybňuje tradiční chápání sochařství jako fyzického objektu v hmotné podobě. Její díla jsou prezentována mezinárodně. V roce 2021 byla členkou poroty 6. Mezinárodní soutěže digitálního sochařství, organizované institucí ARS MATHEMATICA působící v Paříži. V současnosti také působí jako vedoucí Ateliéru grafického designu a multimédií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
www.helenalukasova.comSvatopluk Sládeček, *1969
Architekt
Po studiu architektury na VŠUP založil ve Zlíně vlastní ateliér New Work studio. Do roku 2018 ateliér realizoval více než sto staveb, kromě toho se věnuje instalacím výstav, spolupráci s výtvarnými umělci a scénografii. Za některé realizace získal ocenění v rámci soutěže Grand Prix Obce architektů nebo Klubu Za starou Prahu. Nejvýraznějším výstavním uvedením architektonické tvorby studia New Work byla výstava Figurativní architektura pro začátečníky, kterou v různých obměnách představil ve Zlíně, Praze, Vídni a Bělehradě. Kromě vlastní praxe vede ateliér a přednáší na FA VUT v Brně.
www.newwork.cz


Lenka Hejlová, *1982 (náhradník)
Architektka
Vystudovala Fakultu umění a architektury TU v Liberci. Spolu s partnerem Martinem Hejlem založila studio Kolmo, které se věnuje návrhům výstavních expozic a multimediálních instalací. Například pro Národní muzeum připravili expozici Koridor času do nově vzniklé podzemní chodby mezi starou a novou budovou Národního muzea. V rámci multimediálního studia Loom on the Moon zpracovávají animace pro Českou televizi a další média.
www.kolmo.eu,  www.loomonthemoon.com


Mgr. Kateřina Gardoňová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 466
mobil: +420 602 595 170
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

V Pisárkách se naplno rozjely práce na stavbě vratné smyčky. První tramvaje po ní do vozovny vjedou příští rok v létě

Dopravní podnik města Brna začal s třetí etapou modernizace vozovny v Pisárkách. Během následujících 17 měsíců zde dělníci vybudují vratnou smyčku. Ta umožní otáčení tramvají a zároveň snadnější odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly, která má vyrůst v západní části brněnského výstaviště.  

Bytový fond se rozrostl o dvanáct sociálních a bezbariérových bytů

Namísto původních pěti bytových jednotek na Křenové 47, které byly v nevyhovujícím až havarijním stavu, se jich díky dvaceti měsícům prací ve stejném bytovém domě, zrenovovaném a obohaceném o nástavbu, nyní nachází dvanáct. Sloužit budou pro osoby se sníženou pohyblivostí nebo s nízkými příjmy.

Družstevní bydlení by mohlo rozšířit svou podobu. Vedle výstavby na zelené louce by družstva renovovala i staré městské domy

Město si nechá prověřit další možnost, jak lidem nabídnout dostupné družstevní bydlení, a to formou rekonstrukce zdevastovaných bytových domů. V pilotním režimu by nový záměr mohl být realizován u domu na Mostecké 16. Zda je dům vhodný, prověří předprojekční příprava, kterou dnes radní doporučili zastupitelstvu města svěřit do rukou městské společnosti CD CENTRUM COMS.  

Aprílový úklid jako Brno

Týden před hlavním termínem dobrovolnické akce Ukliďme Česko, kterým je sobota 1. dubna, evidují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko v Brně přes 130 nahlášených úklidů. Dobrovolníci se mohou k některé z naplánovaných akcí připojit díky mapě úklidů na www.UklidmeCesko.cz. Akci letos opět podpořila společnost SAKO Brno a záštitu nad ní převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.