Sociologický průzkum o podílu jednotlivých druhů dopravy ve městě a způsobu pohybu obyvatel si Brno objednává již pošesté

  • 29. června 2022
Díky opakovaným sociologickým průzkumům má magistrát k dispozici kontinuální data o podílu jednotlivých druhů dopravy ve městě a způsobu pohybu jeho obyvatel. Letošní šetření proběhne v září a bude ho mít na starost společnost Inboox CZ, s.r.o., která uspěla se svou nabídkou ve veřejné zakázce Dělba přepravní práce 2022. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

„Nynější zadání navazuje na předešlé výzkumy, které byly provedeny v roce 2010, 2012, 2014 a 2019, a umožní tak srovnání přepravního chování v čase. Zároveň bude doplňovat průzkum provedený odlišnou metodologií v roce 2017, který řešil dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Sběr dat proběhne v září prostřednictvím tazatelské sítě zhotovitele formou osobního dotazování. „Základní soubor bude tvořen obyvateli města Brna ve věku 15+ včetně těch, kteří zde nemají trvalý pobyt, ale žijí obvykle v Brně, což je označováno jako obvyklý pobyt. Dotazování musí proběhnout u 1000 respondentů, kteří vyplní kompletní dotazník, výzkumný vzorek má být složen v poměru 70:30 mezi rezidenty a do Brna dojíždějící osoby,“ upřesnila primátorka Markéta Vaňková.

Získané informace využije nejen Odbor dopravy pro Plán udržitelné městské mobility, ale i další magistrátní útvary při tvorbě strategických materiálů.

Zájem o zakázku projevilo pět subjektů. Hodnoticím kritériem byla nejnižší cena, tu nabídla společnost Inboox CZ, s.r.o., a činí 284 000 Kč bez DPH. Kompletní průzkum má být podle smlouvy odevzdán v listopadu.

Nejnovější tiskové zprávy