Přeskočit na obsah

Sociologický průzkum o podílu jednotlivých druhů dopravy ve městě a způsobu pohybu obyvatel si Brno objednává již pošesté

29. června 2022
Díky opakovaným sociologickým průzkumům má magistrát k dispozici kontinuální data o podílu jednotlivých druhů dopravy ve městě a způsobu pohybu jeho obyvatel. Letošní šetření proběhne v září a bude ho mít na starost společnost Inboox CZ, s.r.o., která uspěla se svou nabídkou ve veřejné zakázce Dělba přepravní práce 2022. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

„Nynější zadání navazuje na předešlé výzkumy, které byly provedeny v roce 2010, 2012, 2014 a 2019, a umožní tak srovnání přepravního chování v čase. Zároveň bude doplňovat průzkum provedený odlišnou metodologií v roce 2017, který řešil dopravní chování obyvatel města Brna a Brněnské metropolitní oblasti,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Sběr dat proběhne v září prostřednictvím tazatelské sítě zhotovitele formou osobního dotazování. „Základní soubor bude tvořen obyvateli města Brna ve věku 15+ včetně těch, kteří zde nemají trvalý pobyt, ale žijí obvykle v Brně, což je označováno jako obvyklý pobyt. Dotazování musí proběhnout u 1000 respondentů, kteří vyplní kompletní dotazník, výzkumný vzorek má být složen v poměru 70:30 mezi rezidenty a do Brna dojíždějící osoby,“ upřesnila primátorka Markéta Vaňková.

Získané informace využije nejen Odbor dopravy pro Plán udržitelné městské mobility, ale i další magistrátní útvary při tvorbě strategických materiálů.

Zájem o zakázku projevilo pět subjektů. Hodnoticím kritériem byla nejnižší cena, tu nabídla společnost Inboox CZ, s.r.o., a činí 284 000 Kč bez DPH. Kompletní průzkum má být podle smlouvy odevzdán v listopadu.

Nejnovější tiskové zprávy

Inovativní metoda pomohla v Technologickém parku zachovat desítky stromů. Postup ocenilo Ministerstvo vnitra

Inovativní řešení problému, podpora spolupráce startupu a městské společnosti i péče o životní prostředí – všechny tři aspekty v sobě spojil projekt z nedávné doby, na kterém kooperovalo Brno, Technologický park a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo i Ministerstvo vnitra ve své soutěži. 

Žerotínovo náměstí oživí výtvarná intervence

Ve veřejném prostoru před Bílým domem vznikne umělecké dílo „Vidím plno dobrých lidí“ od Patrika Antczaka a Jakuba Jahna. Obraz na chodníku znázorní postavy reprezentující různé skupiny lidí, kteří ponesou barevné transparenty ve formě bublin. Do nich bude veřejnost moci dopisovat svá vlastní poselství. Slavnostní představení projektu proběhne 20. června.

V Brně odstartoval mezinárodní projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Finále evropského baseballového šampionátu mužů proběhne za významné podpory města Brna

Dokázat, že baseball patří mezi top sporty v České republice, je jedním z cílů mistrovství Evropy mužů, které se uskuteční na přelomu září a října. Část utkání ve skupinách i vyřazovacích bojích, ale především pak klání o třetí místo a finále proběhnou v Brně, a to za jeho významné podpory.