Přeskočit na obsah

Sociální služby poskytované městem se sjednotí a klienti se dočkají řady výhod

10. června 2020

Město Brno poskytuje prostřednictvím šesti středisek při městských částech celkem 14 sociálních služeb – pečovatelské služby, odlehčovací služby, centra denních služeb a denní stacionář – a to pro všechny občany města Brna. Radní dnes schválili jejich převod k 1. lednu 2021 na městskou příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb. Zástupci města tak chtějí dosáhnout především jednodušší a efektivnější komunikace pro občany města při sjednávání služeb.

Brno dlouhodobě usiluje o vytváření příležitostí pro setrvání v domácím prostředí i v situaci, kdy je člověk odkázán na pomoc druhých. V souladu s Komunitním plánem sociálním služeb podporuje rozvoj pečovatelské a odlehčovací služby, jejichž úloha je nezastupitelná a naprosto klíčová pro pomoc potřebným osobám, aby se nemusely plně spoléhat na obětavou péči svých blízkých či předčasně vyhledávat pomoc pobytových zdravotních či sociálních služeb.

Návrhu na sjednocení sociálních služeb při městských částech města Brna předcházela podrobná analýza efektivity a dostatečnosti všech poskytovaných služeb. „V loňském roce zpracoval Odbor sociální péče MMB koncepci sloučení středisek pečovatelské služby. S tímto záměrem byli poté seznámeni starostové i tajemníci dotčených částí Brna. Aktuálně město poskytuje v šesti střediscích v Bystrci, Králově Poli, Brně-severu, Žabovřeskách, Brně-středu a Židenicích celkem 14 sociálních služeb s 260 zaměstnanci. Velký počet registrovaných služeb s sebou mimo roztříštěnosti nese také značnou administrativní náročnost například v oblasti dotačního řízení.“ popsala současnou situaci primátorka města Markéta Vaňková.

Ke sjednocení všech středisek pečovatelské služby pod jednu organizaci dojde od 1. ledna příštího roku. Podle očekávání změna přinese řadu výhod. „Pro Brňany bude sjednávání služeb jednodušší a efektivnější. Klíčové pro nás je, abychom zachovali i při změně poskytovatele kvalitu poskytovaných služeb. Na stávající klienty nebude mít tato novinka žádné negativní dopady, naopak jednotné nastavení cenové politiky nebude vytvářet přetlak zájemců na jednom místě. Sloučením služeb dojde mimo jiné ke zjednodušení administrace služeb, jednotnému metodickému vedení pracovníků či vykazování úkonů,“ upřesnil náměstek primátorky Robert Kerndl.

Ředitel Centra sociálních služeb bude mít k dispozici poradní orgán, v němž budou mít zástupce všechny zmíněné městské části. „Náplní jeho činnosti bude řešení a výměna podnětů, zkušeností a doporučení, která jsou spojená s výkonem služeb v daných lokalitách,“ uzavřel Robert Kerndl.

Mgr. Anna Dudková
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: dudkova.anna@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Participativní rozpočet zná letošní vítězné projekty

Občané Brna rozhodli o vítězných projektech participativního rozpočtu Dáme na vás. Hlasování skončilo 30. listopadu. Letošního ročníku se zúčastnilo 13 123 hlasujících, kteří vybrali následující projekty.

Brno pokračuje v opravě sběrných středisek odpadů

Město stále opravuje sběrná střediska odpadů. V příštím roce se bude pokračovat v pracích na čtyřech z nich. Radní dnes schválili dodatek smlouvy se společností SAKO Brno na tyto akce.

První vlak přijede z Vídně do Brna 11. prosince hodinu před půlnocí. Na letiště Schwechat pak vyrazí na pravidelné lince hned druhý den ráno

Smlouvu na zajištění přímého železničního spojení Brna a mezinárodního letiště Vídeň – Schwechat dnes schválili brněnští radní. První vlak v závazku takzvané veřejné služby vyrazí z Vídně v neděli 11. prosince ve 21.15 hodin. Z Brna pak pojede poprvé opačným směrem hned druhý den ve 3.48 hodin. Na provoz pravidelné linky zajišťující dopravní obslužnost bude město poskytovat dopravci, společnosti RegioJet, a. s., kompenzace.

Mimosoudní narovnání uzavře spor kvůli přednádražnímu prostoru

Dohodu o narovnání mezi městem a společností KVINT dnes schválili brněnští radní. Spor ohledně bezdůvodného obohacení se tak vyřeší mimosoudně a v oblasti bude možné provést rekultivaci území v rámci výstavby polyfunkčního komplexu Dornych.