Přeskočit na obsah

Sociální pracovníci dostanou od státu prémie za práci při zvládání epidemie covid-19. Město podpoří Kontaktní centrum Vlhká

07. dubna 2021

Město se připojilo k mimořádnému dotačnímu řízení Ministerstva práce a sociálních věcí. Zaměstnanci příspěvkových organizací Brna v sociálních službách dostanou zvláštní ohodnocení ke mzdě za práci ve ztížených podmínkách při druhé vlně epidemie covid-19. Žádosti o dotaci budou podány i na podporu sociálních pracovníků na krajských a obecních úřadech. Radní také doporučili zastupitelům schválit individuální dotaci na projekt Kontaktní centrum Vlhká.

„Nasazení každého jednotlivého sociálního pracovníka při boji s epidemií covid-19 bylo a stále je opravdu obrovské. Náležité ocenění vnímám jako samozřejmost, proto když Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřelo tento dotační program, ihned jsme zahájili všechny kroky k podání žádosti. Sociální služby bývají často vnímány pouze okrajově, ale rozsah činností, které v Brně zajišťují, je opravdu velký. Práce se seniory, postiženými lidmi, závislými nebo lidmi v těžkých životních situacích, tyto a mnoho dalších typů podpory poskytují právě sociální pracovníci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dotační program byl vypsán nejen pro pracovníky sociálních služeb v příspěvkových organizacích města, kde bude Brno žádat o cca 93 200 000 korun, ale také pro pracovníky krajských a obecních úřadů, ve kterých také panují ztížené podmínky provozu, nejčastěji při jednání přímo s lidmi například na přepážkách jednotlivých úřadů. V tomto dotačním programu Brno žádá o cca 1 350 000 korun.

V rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje na dofinancování sociálních služeb schválili radní žádost o příspěvek z rozpočtu JMK ve výši 55 700 000 korun. Pokud žádost o dotaci projde schvalovacím řízením v kraji, poslouží na pokrytí běžných výdajů s poskytováním sociálních služeb. Konkrétně se to týká zákonného navýšení platových tarifů části zaměstnanců v těchto odvětvích od ledna letošního roku.

Kontaktní centrum Vlhká
Společnost Podané ruce provozuje Kontaktní centrum Vlhká již od dubna loňského roku, kdy bylo zřízeno jako nízkoprahové místo pro lidi bez domova a posílilo tak sociální vybavenost města v akutní fázi covid-19. Tato situace je stále aktuální. Lokalita, ve které se centrum nachází, se osvědčila, proto bude zachováno i do budoucnosti.

Radní dnes doporučili zastupitelům schválení žádosti o individuální dotaci pro Společnost Podané ruce v hodnotě 2 600 000 korun z fondu rezerv Odboru sociální péče. „Tato dotace umožní zachovat komplexní služby nízkoprahovému centru i nadále. Centrum na Vlhké je připraveno poskytnout péči až 50 klientům najednou. Osobám bez domova nabízí zdravotní, hygienické i sociální zázemí. Lidé zde mohou trávit čas v bezpečném prostředí a předchází se tak jednak možnému narušování veřejného pořádku, které bývá spojeno s velkou mírou sociálního vyloučení, jednak nekontrolovatelnému šíření infekce v komunitě. Zároveň dává prostor sociálním pracovníkům pro kontinuální práci s klienty a pro jejich dlouhodobou podporu v krocích směřujících ke znovuzačlenění do společnosti. Kontaktní centrum na Vlhké se tedy stalo během krátké doby své existence významným bodem pomoci pro lidi bez přístřeší,“ podotkl náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

Klientům poskytuje Společnost Podané ruce v nízkoprahovém centru na Vlhké také podporu při zvládání závislosti, velmi často na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Kontaktní centrum Vlhká funguje ve všední dny od 9:00 do 19:30 a o víkendech od 9:00 do 18:00. Dotace bude využita k pokrytí běžných nákladů, nejčastěji na personální zajištění v rozsahu 12 úvazků.  

Zdeňka Obalilová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.