Přeskočit na obsah

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje by měl získat dotaci 2,5 milionu na pomoc tam, kde selhává běžný systém

26. února 2020
Ne ve všech životních situacích mohou pomoci běžné sociální dávky. K urychlenému řešení těchto atypických případů přispívá Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje. Na rok 2020 by měl od města obdržet 2,5 milionu korun. Rada dnes doporučila zastupitelstvu, aby schválilo poskytnutí individuální neinvestiční dotace v této výši.

„Je důležité připomenout, že fond se věnuje především pomoci jednotlivcům i rodinám v situacích, kdy selhávají standardní nástroje sociální ochrany a kdy je třeba naléhavou životní situaci řešit ihned. Řadu netypických sociálních případů totiž existující dávky a služby nedokážou v současné době pokrýt,“ zdůraznila význam organizace primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila výši finančních prostředků, které jsou k dispozici: „Vloni jsme oproti předešlému roku objem pomoci zdvojnásobili – podpořili jsme 121 žadatelů, kterým jsme celkem vyplatili téměř 2 miliony korun. Letos bude podpora ještě výraznější – k dispozici bude částka přesahující 3,5 milionu. Úměrně tomu se zvyšuje i příspěvek města o 1,5 milionu.“

Díky finanční podpoře partnerů fondu, statutárního města Brna a Jihomoravského kraje, společností Teplárny Brno, a. s., Brněnské komunikace, a. s., a mnoha dalších dárců se daří účelnou pomoc Sociálního nadačního fondu rozšiřovat. Do pomoci se může zapojit i široká veřejnost. Jednorázové nebo dlouhodobé příspěvky mohou lidé posílat na transparentní bankovní účet veřejné sbírky 225782453/0600 u MONETA Money Bank.

„Prostřednictvím portálu www.darujme.cz je možné také podpořit aktuální projekty, mezi které patří program Pomáhejte s námi, Sbírka pro Agátku, která bojuje od října loňského roku s akutní myeloidní leukémií, nebo sbírka Slunce pro Filipa na zajištění péče o chlapce v kómatu,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

V roce 2019 byl příspěvek nadačního fondu poskytnut například opuštěné mamince pečující o dvanáctiletého syna s těžkým tělesným a mentálním postižením, a to na rehabilitační přístroj MOTOmed. Pomohl také mladé studující dívce opouštějící dětský domov příspěvkem na základní vybavení nového bytu. Příspěvek na úhradu školních pomůcek či kroužků směřoval i k prarodičům, kteří pečují o svá vnoučata, o něž se jejich rodiče nezajímají. Finanční prostředky na zakoupení léků obdržela též opuštěná, nemocná důchodkyně žijící v domově pro seniory. Podpořeno bylo také 6 projektů nestátních neziskových organizací působících v sociální oblasti.

Posláním Sociálního nadačního fondu města Brna a Jihomoravského kraje (SNF) je poskytovat finanční a věcnou pomoc fyzickým a právnickým osobám působícím v sociální oblasti, občanům města Brna a Jihomoravského kraje, a to zdravotně postiženým, seniorům a dalším osobám v obtížných sociálních situacích. Žádosti o příspěvky přijímá fond v průběhu celého roku. Jednou za čtvrtletí se schází správní rada, která rozhodne o konkrétní finanční podpoře. Rozpočet, kterým SNF disponuje, pochází z veřejných i soukromých zdrojů.

Původní nadace vznikla již v roce 1993, o pět let později se transformovala na nadační fond a v roce 2014 schválila správní rada rozšíření působnosti nadačního fondu na celý kraj spolu se změnou názvu na Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje. Přes 1000 lidí v tíživé sociální situaci a organizací působících v sociální oblasti, mezi které bylo rozděleno téměř 15 milionů korun – taková je bilance více než 25 let činnosti této organizace.

Sociální nadační fond města Brna a Jihomoravského kraje
Mečová 5, Brno 602 00
tel.: 603 230 845
e-mail: kancelar@socialni-nadacni-fond.cz
www.socialni-nadacni-fond.czMagistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz
Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.