Smlouvu o nájmu hrobu bude možné prodloužit i uhrazením nájemného

  • 18. května 2022
Prodloužení nájemní smlouvy hrobového místa dlouhodobě způsobovalo problémy s nutností jejího podepsání. Radní dnes schválili její novou podobu, která umožňuje automatické prodloužení pouze uhrazením nájemního poplatku. Všechny nově podepisované kontrakty již budou obsahovat tento doplněk.

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, která se stará o všechna pohřebiště na území města s výjimkou židovského, se potýkala s problémy s prodlužováním nájemních smluv na hrobové místo. Doposud bylo nutné kontrakt při vypršení lhůty znovu fyzicky podepsat a na to spousta lidí zapomínala. U nových smluv nebude za 10 let nutný podpis, stačit bude pouze uhrazení částky.

„Prodloužení nájemného na dalších 10 let lze nyní vyřešit dvěma způsoby, buď podepsáním smlouvy v kanceláři Správy hřbitovů na Vídeňské ulici, kdy upozornění o ukončení platnosti posílá správa 90 dní předem, nebo online prodloužením přes platformu BrnoiD. Mnozí nájemníci však pouze uhradí poplatek a jsou přesvědčeni, že smlouva je v pořádku,“ nastínil první náměstek primátorky Petr Hladík a doplnil: „Kvůli této situaci vznikaly administrativní problémy. Ty byly dlouhodobě neudržitelné. Pracovníkům Správy hřbitovů přidávaly opakované výzvy k podepsání mnoho nadbytečné činnosti. Nová smlouva, kterou jsme dnes schválili, obsahuje doplněk zajišťující automatické prodloužení smlouvy v případě, kdy nájemce před uplynutím sjednané doby nájmu zaplatí poplatek na dalších 10 let. Tento postup prodloužení bude možné využívat opakovaně, a tím dojde ke snížení provozních nákladů organizace.“ 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 207
mobil: +420 773 749 963
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy