Slavnostní zprovoznění nového CT přístroje – za účasti 1. náměstka primátorky P. Hladíka

  • 09. června 2020 15:00
  • Nemocnice Milosrdných bratří, Polní 3, oddělení zobrazovacích metod