Slavnostní zakončení Pouti smíření – za účasti primátorky M. Vaňkové

  • 12. září 2020 18:00
  • Augustiniánské opatství na Starém Brně, Mendlovo nám. 1