Slavnostní zahájení staveb silnic I/42 Brno, VMO – Tomkovo náměstí a VMO – Rokytova – za účasti prim...

  • 23. června 2021 14:30
  • Parkoviště u křižovatky Provazníkova x Dukelská třída