Slavnostní zahájení provozu nových učeben pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Vedlejší – za účas...

  • 03. září 2020 10:00
  • ZŠ Vedlejší 10