Slavnostní zahájení dalšího projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás v Řečkovicích

  • 09. března 2023
Ve čtvrtek 9. března 2023 proběhlo slavnostní poklepání základního kamene stavby projektu z participativního rozpočtu Dáme na vás, a to Řečkovického HRáje. Setkání se zúčastnil radní Filip Chvátal, starosta městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora Marek Viskot, navrhovatelka projektu Eva Matoušková a zástupci realizační firmy.

„Jsem moc rád, že můžeme zahájit realizaci dalšího projektu s názvem Řečkovický HRáj. Díky němu využijeme pro dobrou věc dříve neudržovanou část městského pozemku. Lokalitu upravíme tak, aby byl zachován její přírodní ráz, doplníme mlatové cesty, lavičky, odpadkové koše, z herních prvků přibudou jednoduché houpačky a větší pískoviště. Moc se těším, že si zde za pár měsíců návštěvníci odpočinou například na vycházce,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro participaci.

„Cílem projektu je vytvoření kvalitního, veřejně přístupného prostoru na městském pozemku, který bude sloužit jako nové místo procházek a setkávání, odpočinku i aktivní zábavy. Jedná se o zelenou oázu mezi hustou zástavbou, určenou k volné zábavě i ke hře jak dětí, tak dospělých,“ upřesnila navrhovatelka Eva Matoušková.

Podrobnosti o projektu Řečkovický HRáj naleznete na https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=1301. Zhotovitelem projektu bude společnost Atregia, s. r. o.

Nejnovější tiskové zprávy