Slavnostní udělení Velkého kříže za zásluhy o smíření mezi Čechy a Němci primátorovi P. Vokřálovi

  • 08. června 2018 12:00
  • Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Vlašská 19, Praha