Slavnostní předání Těsnohlídkova vánočního stromu městu Brnu – za účasti primátorky M. Vaňkové

  • 20. listopadu 2021 11:00
  • U Myslivny lišky Bystroušky, Bílovice nad Svitavou