Slavnostní předání Těsnohlídkova vánočního stromu městu Brnu – za účasti primátora P. Vokřála

  • 17. listopadu 2018 16:00
  • Brno