Slavnostní předání Těsnohlídkova vánočního stromu městu Brnu - Tiskový servis