Slavnostní předání stipendií mladým vědcům v soutěži Brno Ph.D. talent

  • 22. března 2023

V úterý 21. března získalo 25 studentů doktorského studia stipendium od města Brna z rukou zastupitelky města Brna pro inovace a spolupráci s výzkumnými organizacemi Anny Putnové.

 

Foto 1: Jan Prokopius, ostatní foto: Maryia Ostrenko