Slavnostní předání nového dopravního automobilu do užívání Sboru dobrovolných hasičů v Brně-Holáskác...

  • 20. srpna 2020 17:00
  • SDH Brno-Holásky, Javorová 9, hřiště za hasičskou zbrojnicí