Slavnostní podpis smlouvy „Tramvaj Plotní – soubor staveb etapa 2–4“ - Tiskový servis