Slavnostní otevření unikátních prostor Klenotnice Augustiniánského opatství - Tiskový servis