Slavnostní otevření Severních zahrad v parku Špilberk – za účasti náměstka primátora M. Andera

  • 17. května 2018 14:00
  • Vstup do parku z ulice Údolní u sochy Pavla Křížkovského