Slavnostní otevření nového hřiště Dětské skupiny Zahradníkova – za účasti 1. náměstka primátora P. H... - Tiskový servis

Slavnostní otevření nového hřiště Dětské skupiny Zahradníkova – za účasti 1. náměstka primátora P. H...

  • 12. října 2017 10:00
  • Ve vnitrobloku polikliniky Zahradníkova