Slavnostní otevření nové trolejbusové trati Novolíšeňská–Jírova a zprůjezdnění Zábrdovického mostu –...

  • 29. listopadu 2019 10:30
  • Sraz na nové konečné stanici trolejbusu Jírova