Slavnostní otevření nově opraveného vchodu Nové radnice – za účasti 1. náměstkyně primátora K. Liptá...

  • 05. května 2016 11:00
  • Nová radnice