Slavnostní otevření hřiště v areálu Základní školy na náměstí Svornosti – za účasti 1. náměstka prim... - Tiskový servis

Slavnostní otevření hřiště v areálu Základní školy na náměstí Svornosti – za účasti 1. náměstka prim...

  • 16. listopadu 2016 08:00
  • Náměstí Svornosti 7