Slavnostní otevření amfiteátru V Čertově rokli zrealizovaného v rámci projektu Dáme na vás – za účas...

  • 20. června 2021 17:00
  • Přístup z ulice Nejedlého