Skončil připomínkovací proces návrhu územního plánu

  • 01. července 2020
V úterý skončil proces připomínkování návrhu nového územního plánu města Brna. Město společně s Kanceláří architekta města Brna uspořádalo několik neformálních setkání nad tímto návrhem a ke konci června proběhla dvě veřejná projednání na brněnském výstavišti.

„Práce na novém územním plánu stále probíhají dle harmonogramu. Zásadně je neovlivnila ani složitá situace z letošního jara. Město činí veškeré kroky, aby byl nový územní plán dokončen a schválen do konce roku 2022,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Veřejná projednání, která se uskutečnila 22. a 23. června 2020 v pavilonu E na brněnském výstavišti, navštívilo celkově 300 občanů. Během nich přijali zaměstnanci OÚPR 25 telefonických dotazů, které byly zodpovězeny. „Podařilo se komunikovat s občany jak formou setkání v městských částech, tak prostřednictvím bezplatné telefonní linky, kterou denně využívalo až 50 lidí, dále novým webem a také speciální e-mailovou adresou. Přes ni jsme zodpověděli stovky dotazů a přijali přes tisíc podání. Předpokládám, že i díky tomu proběhla obě veřejná projednání v relativním poklidu. Všemi připomínkami, kterých Odbor územního plánování a rozvoje obdržel zatím více než 5 tisíc, se budeme intenzivně zabývat. Jejich možnost zapracování budeme diskutovat s odborníky, Ústavem výzkumu globální změny klimatu i s vysokými školami,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoj Filip Chvátal a dodal: „Přestože vnímáme kritiku vůči novému územnímu plánu města Brna, je potřebné si říci, že vytváří předpoklady pro zelenější město a podporuje modrozelená opatření. Oproti stávajícímu plánu je významně posílena tzv. modrozelená infrastruktura tím, že je na stejné úrovni jako ostatní typy infrastruktury. Nově je stanoveno také plošné procentuální zastoupení zeleně v Brně u ploch, které souvisí s kvalitou prostředí a pohodou bydlení obyvatel.“

„Jsem velmi ráda, že se nám podařilo návrh územního plánu představit co největšímu počtu občanů. V době, kdy jsme se museli vyrovnat s dopady pandemie nemoci COVID-19, jsme operativně řešili i termíny veřejných projednání návrhu územního plánu. Situace nám to dovolila až ke konci června, takže jsme prodloužili dobu pro podání námitek a připomínek téměř o jeden měsíc, celkově tedy na tři měsíce,“ popsala vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Pavla Pannová.

Odbornou pomoc Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR – CzechGlobe při posuzování připomínek týkajících se modrozelené infrastruktury, adaptace na změnu klimatu a dopadů na kvalitu života obyvatel nabídl městu ředitel prof. Michal V. Marek.

Na představení návrhu územního plánu a organizaci veřejných projednání spolupracovala s městem Kancelář architekta města Brna. „Za měsíc jsme uspořádali čtyři velká setkání Plán jede k vám, na která dorazilo několik stovek lidí. Navštívili jsme také deset městských částí, které nás přímo požádaly o představení územního plánu na jejich zastupitelstvech. Navíc jsme vysílali tři živé přenosy k územnímu plánu, které mají na sociálních sítích už přes třináct tisíc zhlédnutí. Celkově jsme zodpověděli přes tisíc dotazů. Nejčastěji se lidé ptali právě na ochranu zeleně, jak řeší plán klimatickou krizi nebo na zahrádkářské kolonie. Pro nás jsou to důležitá témata, na podzim chceme uspořádat několik seminářů a budeme se jim podrobněji věnovat,“ dodal Michal Sedláček, ředitel KAM.

V souladu se stavebním zákonem bude Odbor územního plánování a rozvoje MMB ve spolupráci s radním Filipem Chvátalem a v součinnosti s Kanceláří architekta města Brna vyhodnocovat výsledky veřejných projednání. Na základě uplatněných připomínek a námitek občanů, stanovisek dotčených orgánů a připomínek městských částí bude návrh nového územního plánu upraven a v polovině roku 2021 opětovně projednán.

Bc. Filip Poňuchálek
Tiskový mluvčí
Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz 
Nejnovější tiskové zprávy