Školy čeká rekonstrukce, rozšíření a další úpravy. Projekty jsou v různé fázi snahy o získání dotace - Tiskový servis

Školy čeká rekonstrukce, rozšíření a další úpravy. Projekty jsou v různé fázi snahy o získání dotace

  • 28. února 2024
  • 2 minuty čtení

Čtyři různé projekty, jejichž cílem jsou stavební úpravy, modernizace a rozšíření školských zařízení, usilují o dotace nebo už je získaly. Radní dnes doporučili zastupitelům souhlasit se smlouvami o poskytnutí příslušných dotací, případně posvětit přípravu žádosti o podporu. Jedná se o projekty stavebních úprav na ZŠ Hamry, rekonstrukci školní kuchyně na ZŠ a MŠ Jana Broskvy, výstavbu budovy mateřské školy v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí a výstavbu MŠ Šámalova.

„Cílem projektu Výstavba MŠ Šámalova je vytvoření funkčního objektu, který bude sloužit školnímu a předškolnímu vzdělávání. Zlepší se tak dostupnost i podmínky vzdělávání v Židenicích a spádovém území. V předškolním vzdělávání se zvýší kapacita o 75 míst. Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 102 872 390 Kč. Pokud zastupitelstvo odsouhlasí přípravu žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, mohla by tato podpora pokrýt 40 500 000 korun,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

 Další ze zmíněných projektů je o něco dál. Radní doporučili zastupitelům schválit smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na stavební úpravy ZŠ Hamry. „Práce zahrnují zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu oken, zavedení vzduchotechniky, rekonstrukci otopné soustavy a kanalizace. Projekt je financován Evropskou unií. Celkové náklady jsou 59,4 miliony korun, z čehož by 12,1 milionu korun měla pokrýt dotace,“ doplnila Markéta Vaňková.

Žádat o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu bude po odsouhlasení zastupitelstvem také projekt výstavby budovy mateřské školy v areálu ZŠ Přemyslovo náměstí. „Cílem je zvýšení kapacity mateřské školy o 100 dětí. Předpokládané náklady činí 126 milionů korun, dotace by mohla dosáhnout 40 500 000 korun. Práce by se měly uskutečnit v letech 2025–2026,“ shrnula radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního prostředí má poslední projekt, který dnes radní probírali. „Školní kuchyně na ZŠ a MŠ Jana Broskvy projde podle očekávání v roce 2025 rozšířením, díky čemuž se zvýší její kapacita. Stávající technologie provozu kuchyně čeká modernizace. Předpokládáme náklady ve výši 47,3 milionu korun a dotace by měla být 13,1 milionu korun,“ přiblížila Irena Matonohová.

Další články z rubriky