Školám, které se staraly během nouzového stavu o děti rodičů vybraných profesí, pošle město finanční náhradu

  • 23. června 2021
Pět brněnských mateřských a základních škol bylo v období nouzového stavu (konkrétně od 4. 1. 2021 do 11. 4. 2021) určeno k tomu, aby se postaraly o děti rodičů z důležitých profesí. Těmi byli například lékaři a další zdravotní personál, hasiči, policisté atd. Na dnešním jednání doporučili radní zastupitelům, aby schválili poskytnutí finanční náhrady za péči o děti.

V době sílící epidemie byly na základě vládního rozhodnutí určeny Jihomoravským krajem školy, které se měly starat o děti rodičů z vybraných profesí. V Brně se jednalo o sedm škol a středisek volného času. Z nich bylo pět zřizováno městem Brnem. Konkrétně se jednalo o ZŠ a MŠ Merhautova 37, ZŠ Svážná 9, ZŠ a MŠ Vedlejší 10, MŠ Vážka a MŠ Na Osadě,“ vysvětlil radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý. 

V určených školách byla dětem poskytována nezbytná péče a strava. Rada města Brna proto doporučila zastupitelům, aby byly výše jmenovaným školám poskytnuty finanční příspěvky za zvýšené výdaje, jako například nákup potravin, ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. „Celkově by školy měly obdržet 303 tisíc korun. Rád bych ještě poděkoval veškerému personálu, který se o děti po dobu trvání mimořádných opatření staral,“ dodal Jaroslav Suchý.

Navržené příspěvky dle škol:

ZŠ a MŠ Merhautova 37 

82 tisíc korun

ZŠ Svážná 9

88 tisíc korun

ZŠ a MŠ Vedlejší 10

54 tisíc korun

MŠ Vážka, Rybnická 45

60 tisíc korun

MŠ Na Osadě, Koperníkova 6

19 tisíc korun


Zastupitelé budou o příspěvcích rozhodovat na svém prvním zasedání po prázdninách. 

Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: ponuchalek.filip@brno.cz  

Nejnovější tiskové zprávy