Přeskočit na obsah

Širší silnice, navýšení počtu parkovacích míst a úprava chodníků zvýší bezpečnost provozu v okolí MŠ a ZŠ Křídlovická

08. prosince 2021
Rada města Brna dnes odsouhlasila investiční záměr na rozšíření komunikace a vybudování nových parkovacích stání při vstupu do mateřské a základní školy Křídlovická. Rekonstrukce chodníků a navýšení šířky silnice přispějí k bezpečnosti v místě, kudy denně procházejí desítky školáků. V místě pro větší komfort místních i rodičů žáků přilehlé školy vznikne 25 nových parkovacích míst. Podle předpokladů by se zlepšení mohli lidé dočkat na jaře 2023.

„Jediný vstup do MŠ Křídlovická je ze slepé ulice Nádvorní. Ta má ale šířku pouze 3,5 metru a auta ve snaze vzájemně se vyhnout často najíždějí na chodníky. Vznikají tak nebezpečné situace, které mohou ohrozit zejména chodce. V ulici také dlouhodobě scházejí parkovací stání. Kvůli tomu zde auta často stojí na chodnících nebo plochách, které jsou určené pro veřejnou zeleň. Tento stav chceme změnit, aby se zde nejen pěší, ale také řidiči cítili bezpečněji,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Silnice se rozšíří ze stávajících 3,5 na 5 metrů a vzniknou zde legální parkovací stání. „Těch by podle investičního záměru mělo být pětadvacet. Jedno místo bude určeno pro ZTP. Úpravou projdou také chodníky, jejichž dlažba je momentálně velmi zničená. Přechody pro chodce budou navíc doplněny varovným pásem, který umožní nevidomým lidem bezpečné přecházení. Šířka chodníků bude proměnlivá od 1,2 po 3,5 metru a budou zde zvýšeny obrubníky,“ popsal náměstek primátorky Petr Hladík. Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude na křižovatce ulic Nádvorní x Křídlovická vybudován nový vyvýšený přechod pro chodce.

„Ulice Nádvorní je přístupovou cestou do mateřské a základní školy Křídlovická. Zejména v ranních a odpoledních hodinách se zde výrazně projevuje nevhodná organizace dopravy. Právě v těchto dobách sem rodiče obvykle vozí své děti nebo je vyzvedávají ze školy. Dospělí i děti se přitom často proplétají mezi auty parkujícími na chodníku a uhýbají vozidlům, která se najetím na chodník vyhýbají dalšímu provozu. Navíc je zde značné množství aut, která mají povolení parkovat ve vnitrobloku, v místě jsou i garážová stání. To vše ovlivňuje dopravní situaci v oblasti,“ doplnil radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

„Obousměrný provoz bude v ulici Nádvorní jednodušší. Na silnici široké 5 metrů se dvě auta mohou míjet snáze a bezpečněji. Orientační cena investice je 11,2 milionu korun včetně DPH. Předpokládáme, že zahájit realizaci bychom mohli v dubnu příštího roku. Pokud počítáme 6 měsíců na přípravné a projektové práce a poté 5 měsíců na samotnou stavbu, můžeme očekávat, že by vše mohlo být dokončené na jaře v roce 2023. Jedná se ale zatím o odhad. Harmonogram se bude v dalších fázích přípravy projektu teprve finalizovat,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Mgr. Anna Dudková
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 272
mobil: +420 770 179 563
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Pětice sportovních klubů chce žádat o podporu z NSA na zlepšení stavu sportovišť. Město jim přislíbilo spolufinancování

Další rozvoj regionální i nadregionální sportovní infrastruktury má zajistit čerpání investičních dotací ze čtyř výzev Národní sportovní agentury. Aby měli brněnští žadatelé šanci uspět, město jim chce přislíbit potřebnou finanční spoluúčast. Dnes tuto podporu doporučili brněnští radní, finálně ještě musí rozhodnout zastupitelé.

Co si myslí Brňané a Brňanky, zjistí město snadněji díky nové anketní platformě

Vyjádřit svůj názor i jinde než v komentáři na Facebooku a jednou za čtyři roky u volebních uren budou Brněnští moci už od letošního podzimu díky novému systému městských anket. Jednotná platforma pro ně vzniká na webu Dáme na vás.

Sedmdesátá sezóna brněnské hvězdárny začíná návštěvnickým rekordem

V úterý 3. října 2023 navštívil Hvězdárnu a planetárium Brno 223 771. návštěvník. Překonal se tak divácký rekord z roku 2022, kdy za celých 12 měsíců dorazilo 223 770 kosmoplavců. Jinak řečeno, letošní rok je v „brněnském vesmírném přístavu“ obzvlášť rušný a neméně rušná bude i sedmdesátá sezóna, do které právě vstupuje.

Přírodní vědy, informatika a polytechnické vzdělávání v novém. Na ZŠ Bosonožská se připravuje rekonstrukce učeben

Rekonstrukce a stavební úpravy se chystají na Základní škole Bosonožská díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Bude se jednat o vybudování odborných učeben pro přírodní vědy, polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi. Brněnští radní dnes na své schůzi schválili manuál realizace projektu a doporučili zastupitelům souhlasit s podmínkami přijetí dotace.