Přeskočit na obsah

Severojižní kolejový diametr: rada města schválila memorandum o spolupráci

18. září 2018

Na přípravě takzvaného Severojižního kolejového diametru navazujícího na řešení Železničního uzlu Brno bude spolupracovat město Brno, Jihomoravský kraj, ministerstvo dopravy a Správa železniční dopravní cesty. Počítá s tím memorandum, které dnes schválila Rada města Brna. Doporučila ho také schválit brněnskému zastupitelstvu. Záměr bude prověřen studií proveditelnosti podle metodiky SŽDC.

„Spolupráce všech těchto institucí je nezbytná a velice si cením toho, že bude zakotvena v memorandu. Severojižní kolejový diametr významem přesahuje hranice města, bude mít vliv na fungování železnice v celém regionu. Funkce diametru musí být posuzována primárně v kontextu dlouhodobého rozvoje přiléhajících lokalit a také přepravních potřeb místních i dojíždějících. Technické řešení je na odborném posouzení studie proveditelnosti,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Spolupráce zúčastněných stran je podle memoranda následující:

• Statutární město Brno a Jihomoravský kraj připraví limitující omezení území pro zpracování studie proveditelnosti.

• SŽDC zajistí vlastním jménem zpracování studie proveditelnosti.

• SŽDC zřídí výbor studie proveditelnosti, ve kterém budou rovnoměrně zastoupeny zúčastněné strany:
          o Statutární město Brno bude zastoupeno politickou reprezentací, odbornými úředníky, pracovníky DPMB, a. s. a města
          o Spolu s Jihomoravským krajem budou členem výboru i pracovníci společnosti Kordis JMK (koordinátor IDS JMK)
          o Činnost výboru bude řízena statutem a jednacím řádem, které schválí zúčastněné strany.


• Dílčí plnění studie proveditelnosti budou projednávána se všemi zúčastněnými stranami.

• K finální podobě studie proveditelnosti vydají všechny zúčastněné strany své stanovisko, stanovisko statutárního města Brna bude předloženo ke schválení voleným orgánům.

• Po schválení záměru SJKD v centrální komisi ministerstva dopravy zahájí město Brno realizaci zapracování záměru SJKD do územního plánu a Jihomoravský kraj upraví řešení záměru SJKD v zásadách územního rozvoje.

Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 026
e-mail:


tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Úspěšní cizinci působící v Brně se stali ambasadory města. Dnes na Nové radnici prezentovali své zkušenosti

Je jich 13. Pocházejí z 11 zemí. Společné mají to, že se usadili v Brně, podnikají, působí ve výzkumu a managementu a dokáží prezentovat příležitosti pro spolupráci s brněnskými firmami a institucemi v regionech svého původu. Brněnští ambasadoři. Jejich vybraní zástupci dnes navštívili Novou radnici.

Rekonstrukce kluboven pod Bílou horou proběhla díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás

V úterý 29. 11. byly v Židenicích slavnostně otevřeny Mládežnické klubovny pod Bílou horou. Prostory byly zrekonstruovány díky participativnímu rozpočtu Dáme na Vás. Areál s multifunkčním hřištěm využívá o víkendu i široká veřejnost, kdy zejména rodiče s dětmi oceňují, že je zde k dispozici také sociální zařízení a pitná voda. Mnohé rodiny navíc areál navštěvují po generace, protože první klubovna zde vznikla již téměř před 50 lety a někteří její tehdejší uživatelé sem dodnes rádi zavítají.

Radní projednali návrh rozpočtu města Brna na rok 2023. Příjmy oproti letošku vzrostou o dvě miliardy, skoro 30 % výdajů půjde na investice

Brněnští radní na dnešním jednání projednali návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Podle tohoto návrhu budou Brno a jeho městské části v příštím roce hospodařit s 19,5 miliardami korun, oproti letošku tedy navýšenému asi o půl miliardy.

Brněnský lužánecký tenisový klub získal od města souhlas k rekonstrukci

Brněnský lužánecký tenisový klub plánuje rekonstrukci a modernizaci tenisového areálu. Minulý týden zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí dotace v maximální výši 11 744 000 korun. Nyní radní učinili další krok a souhlasili s rekonstrukcí tenisového areálu, který stojí zčásti na pozemcích města Brna.