Setkání představitelů města s osobnostmi listopadových dnů - Tiskový servis