Přeskočit na obsah

Šest městských částí dostane 24 milionů na zeleň

02. září 2021

V městské strategii pro příští desetiletí je jako jedna z priorit uveden cíl vytvořit a chránit provázaný systém zelené a modré infrastruktury v Brně. Proto Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna na jaře oslovil městské části s nabídkou spolupráce na přípravě a realizaci nových a revitalizaci nynějších ploch veřejné zeleně. Pokud to schválí zastupitelé, na projekty šesti městských částí půjde 24,2 milionu korun.

Brněnští radní dnes odsouhlasili a doporučují zastupitelům schválit návrh na poskytnutí investičních transferů městským částem na realizace ploch zeleně.

Oddělení ochrany a tvorby zeleně Odboru životního prostředí MMB letos na jaře oslovilo městské části s nabídkou spolupráce na přípravě a realizaci nových a revitalizaci stávajících ploch veřejné zeleně. Poté shromáždilo žádosti městských částí v kategoriích studie, projektová dokumentace a realizace projektu.

„Na studie a vypracování projektových dokumentací už městské části peníze dostaly, rozhodli jsme o tom na posledním zasedání zastupitelstva před prázdninami. Teď se budeme věnovat projektům, které už mají projektovou dokumentaci hotovou. Všechny by měly být dokončené během příštího roku. Naším dlouhodobým cílem je posílit výsadbu a zakládání nové zeleně a vodních ploch, zajistit dostatek parků pro rekreaci a zvyšovat biodiverzitu ve městě,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zeleň se bude vysazovat či upravovat v šesti městských částech. Černovice získají 10 milionů korun na revitalizaci parku Řehořova, Maloměřice a Obřany dostanou 900 tisíc na úpravu zeleně u Obřanského mostu. Do Medlánek pošleme 1,2 milionu na přeměnu zpevněné plochy u Billy na zeleň, do Nového Lískovce půjde 400 tisíc korun na revitalizaci parku TGM. Tuřany mají vypracovanou projektovou dokumentaci pro dva projekty: na park Lesíček poskytneme 1,5 milionu, na realizaci prvků územního systému ekologické stability 1 milion korun. Pro Žabovřesky jsme pak schválili 9,2 milionu na revitalizaci zeleně v ulicích Pod Kaštany a Šumavská. Celkem jde o 24,2 milionu korun,“ popsal 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Multifunkční halu má provozovat ARENA BRNO. Klíčové je nyní schválení veřejné podpory Evropskou komisí, koncesionář se může hledat později

Multifunkční halu u brněnského výstaviště bude provozovat městská společnost ARENA BRNO. Do koncesního řízení nepřišla žádná nabídka, musí tak být zrušeno a nové zatím vypsáno nebude. Rozhodla o tom dnes Rada města Brna.

Na magistrát dorazilo přes 500 žádostí o změnu stávajícího územního plánu

V rámci sběru požadavků na změny stávajícího územního plánu ve zjednodušeném režimu, který probíhal od 25. října do 16. listopadu, přišlo 459 podnětů. Nadto Odbor územního plánování a rozvoje řešil dalších 66 standardně podaných návrhů. Dnes se vyhodnocením zabývali brněnští radní, konečné slovo bude mít příští týden zastupitelstvo.

Czech Republic Travel Trade Day: Na 250 lidí z ČR i celého světa pracujících v cestovním ruchu se v dubnu sjede do Brna

Po Olomouci, Plzni nebo letošních Karlových Varech bude i Brno hostit Czech Republic Travel Trade Day, platformu pro obchodní jednání českých podnikatelů, regionů a dalších subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními nákupčími. Akci organizuje CzechTourism společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava a městem Brnem, což dnes schválením memoranda potvrdili brněnští radní.

Výzkum, inovace a evropské znalosti. Brno podpořilo projekt EULiST

Projekt EULiST spojuje univerzity, obce, společnosti a další partnery se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a sociální soudržnost. Vysoké učení technické v Brně patří mezi vysoké školy, které jsou do tohoto programu zapojené. Vedení města dnes podpořilo projekt pomocí dopisu a deklaruje tak zájem seznámit se s jeho průběhem a výsledky.