Šance pro mladé: první družstevní byty vzniknou do čtyř let

  • 04. září 2018
  • 3 minuty čtení
(rek) - Brněnští zastupitelé dnes schválili koncepci projektu Družstevního bydlení pro mladé. Cílem družstva má být podpora mladých lidí s omezenými příjmy, kteří nedosáhnou na klasický hypoteční úvěr. Pro družstevní bydlení vybrali zastupitelé lokality v Černovicích a Novém a Starém Lískovci.

Základní členský vklad 10 tisíc korun, 400 až 700 tisíc korun složených při podpisu smlouvy. A potom dalších 25 let, kdy mohou mladí v klidu bydlet a měsíčně splácet zbývající peníze až do doby, kdy se byt stane jejich majetkem. Tak bude vypadat projekt Družstevního bydlení pro mladé, jehož finální koncepci dnes schválili brněnští zastupitelé. 

Projekt má pomoci řešit obtížnou situaci v bytové oblasti ve městě a má dát šanci na získání vlastního bydlení i lidem s omezenými příjmy, kteří by nedosáhli na klasický hypoteční úvěr. „Založením bytového družstva chce město garantovat účastníkům projektu lepší podmínky pro výstavbu domu, které vyjedná s bankou či dodavateli družstva. Město chce touto cestou pomoci především mladým rodinám,“ říká první náměstek primátora Petr Hladík. 

Pro družstevní bydlení je v Brně vybráno několik lokalit: v Černovicích je to lokalita na Kaménkách, v Novém Lískovci pak lokalita Kamenný vrch II. a ve Starém Lískovci Západní brána. . Město tam počítá s výstavbou asi 1500 bytů, část z nich bude družstevních, část pak obecních za peníze města.

Podstatou projektu bude, že veškeré finanční prostředky na výstavbu bytů bude zajišťovat družstvo. Pro všechny členy je stanoven vstupní vklad 10 tisíc korun. Pro družstevníky pak bude další vklad stanoven podle velikosti bytu. Část peněz složí při podpisu smlouvy a zbytek podílu pak budou dále splácet každý měsíc podle nájemní smlouvy, maximálně však po dobu 25 let.

„Družstevník si vlastně byt od družstva pronajme, a to až do doby celkového splacení, kdy bude byt převeden do jeho osobního vlastnictví,“ vysvětluje dále první náměstek. 

Důležité bude, aby žadatelé pro vstup do družstva splňovali určené podmínky, které se mohou v průběhu let měnit. Mezi ně nyní patří například to, že žadatel musí být občanem ČR nebo členského státu EU. Žadateli se mohou stát jak manželé či partneři, tak i samoživitelé či samoživitelky. Důležité je, aby všichni nejpozději v den podání přihlášky dosáhli 18 let a aby samoživitelé nebyli starší 36 let. Manželé či partneři musejí prokazovat i to, že žijí ve společné domácnosti, všichni pak i to, že jejich čistý příjem se dohromady pohybuje mezi 35 a 50 tisíci korun za jeden kalendářní měsíc. Nikdo z žadatelů navíc nesmí vlastnit jakýkoli nemovitý majetek určený k bydlení a manželé pak nesmějí být v době podání žádosti účastníky rozvodového řízení. Zájemci musejí dále doložit výpisy z trestního rejstříku nebo potvrzení o bezdlužnosti. 

Všechny tyto podmínky zveřejní Bytový odbor Magistrátu města Brna na svých internetových stránkách. A také formulář a informace k přesnému zahájení registrace, která by měla začít v pondělí 1. října.

V rámci projektu byly vybrány tři rozvojové lokality, kde se mají nové družstevní byty stavět. V Černovicích to je lokalita Na Kaménkách, ve Starém Lískovci Západní brána a v Novém Lískovci pak Kamenný vrch II. Město tam počítá s výstavbou asi 1500 bytů, část z nich bude družstevních, část pak obecních za peníze města.

„Zatím není rozhodnuto, v jakém poměru, ale i kdybychom dali družstevních bytů polovinu, byly by to stovky bytů. Program je realistický v horizontu let 2018 až 2030, první lidé by se měli nastěhovat do čtyř let,“ dodává první náměstek primátora Petr Hladík.

Dočtete se v Metropolitanu

  • Kateřina Liďáková. Foto: Marek Malůšek
    Kam jdeš, divadlo? Do Brna

    Kateřina Liďáková, od roku 2022 členka činohry Národního divadla Brno, strávila šestnáct let na prknech Městského divadla Zlín, kde také jako ředitel, dramaturg, herec i autor působil její manžel a...

Nenechte si ujít