Přeskočit na obsah

Šámalova bude díky rekonstrukci důstojnou branou do nové čtvrti

02. března 2022
Rozvoj lokality Nová Zbrojovka je přímo spojen s přípravou okolních ulic a komunikací. Nyní se začne zpracovávat investiční záměr na rozšíření ulice Šámalovy a úpravu Zábrdovické. Radní města dnes tento postup schválili.

„Nová výstavba v prostorách bývalého areálu brněnské Zbrojovky je podmíněna také zlepšením infrastruktury v jejím okolí. Z tohoto důvodu jsme v loňském roce podepsali smlouvu, která přesně vymezuje jednotlivé závazky. Nyní začínáme s jejich realizací. Ulice Šámalova bude časem sloužit jako důležitá spojka s novou čtvrtí a povedou tudy i linky MHD,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celková délka řešeného úseku na Šámalově je 217 metrů. Ulice bude rozšířena ze stávajících 6 metrů na 25,25 metru a vzniknou zde tři jízdní pruhy, obousměrné jízdní pruhy pro cyklisty, parkovací zálivy na obou stranách ulice a chodníky. Rekonstrukcí projdou i dešťová a splašková kanalizace, vodovody a odvodnění chodníků. Přeloženy budou sloupy veřejného osvětlení a trakční vedení.

Zábrdovická ulice se dočká úprav v úseku od železničního podjezdu u zastávky Kuldova až k hlavnímu vchodu do Vojenské nemocnice, dále již komunikace rekonstrukcí prošla. Úsek měří celkem 326 metrů. Ulice bude rozšířena o jeden jízdní pruh tak, aby vznikl odbočovací pruh do Šámalovy. Opravena bude i tramvajová trať.

Náklady na tyto úpravy byly předběžně vyčísleny na 150 000 000 korun včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
mobil: +420 773 785 318
e-mail: tis@brno.cz


Nejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.