Saharský písek zapříčinil smogovou situaci. Přinášíme důležité informace a doporučení - Tiskový servis

Saharský písek zapříčinil smogovou situaci. Přinášíme důležité informace a doporučení

Omezit pobyt venku i větrání, přemísťování autem nebo topení tuhými palivy. Tím by se měli v následujících hodinách nebo dnech řídit všichni v Brně. Kvůli přechodu saharského písku byla nad brněnskou aglomerací vyhlášena smogová situace.

Kvůli přechodu saharského písku byla nad brněnskou aglomerací vyhlášena smogová situace. Mapa: Český hydrometeorologický ústav
Kvůli přechodu saharského písku byla nad brněnskou aglomerací vyhlášena smogová situace. Mapa: Český hydrometeorologický ústav

Budoucí vývoj je velmi nejistý, jedná se o poměrně nestandardní situaci. Koncentrace prachových částic PM10 se mohou v dalších hodinách snižovat, ale také výrazněji zvyšovat. Zároveň je možné, že se bude územní platnost smogové situace rozšiřovat o další kraje. Jak ukazuje nejnovější mapa koncentrací částic PM10, zvýšené jsou nyní hodnoty koncentrací na celém našem území.

Saharský písek se v naší lokalitě může pohybovat až do pondělí. Zítra se očekávají projevy zejména na Moravě, ve vyšší míře na jihu našeho území. Doporučujeme sledovat aktuální koncentrace znečišťujících látek na webu Českého hydrometeorologického ústavu a pokud budou hodnoty ve Vašem okolí vysoké, řídit se doporučeními Státního zdravotního ústavu, zejména pak náchylné skupiny obyvatel. Ta zahrnují například:

a) opatření snižující vystavení se znečišťujícím látkám a chránící zdraví:

  • Omezte pobyt venku, zejména v době mezi 6.–10. a 16.–20. hodinou.
  • Při pobytu venku nevyvíjejte velkou fyzickou aktivitu, která by vedla ke zvýšené intenzitě dýchání (fyzická práce, sport).
  • Omezte větrání. Místnosti, kde se zdržují lidé, větrejte krátce a intenzivně otevřením oken na několik minut 3–4× denně, nezdržujte se v zakouřených místnostech.
  • Zahajte včas a účinně léčbu při prvních příznacích onemocnění dýchacího ústrojí nebo jiných obtíží.

b) opatření minimalizující produkci znečišťujících látek v budovách i ve venkovním prostředí, aby nedocházelo ke zhoršování situace:

  • Omezte provádění činností, které zhoršují kvalitu vzduchu v místnostech a zvyšují potřebu větrání, jako je kouření, různé práce s použitím barev, laků, lepidel, přípravků s organickými rozpouštědly, sprejů s hnacími plyny apod.
  • V Brně je v tuto dobu zakázáno používat krbová topeniště a kotle na pevná paliva, pokud má stavba jiný zdroj vytápění.
  • Dále je zakázáno spalovat jakékoliv materiály venku na otevřeném ohni.
  • Nikdy (nejen v době smogu) nespalujte v kamnech nebo kotlích odpady, zvláště plasty, gumy, umělé tkaniny, lakované dřevo (tzv. bouračky) nebo mazací oleje.
  • Dejte přednost veřejné nebo pěší dopravě před autem (emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic, oxidu dusičitého a dalších znečišťujících látek).
  • Nepřetápějte obytné místnosti, resp. zkuste snížit teplotu vytápění obytných místností alespoň o 1–2 °C oproti obvyklé úrovni.

 

Další články z rubriky