Přeskočit na obsah

S přispěním města vzniknou v Brně dvě stovky zelených střech. Další zájemci se mohou hlásit

03. února 2021
Klima se mění, změň své chování i ty. Takový cíl sleduje dotační program Zeleň střechám!, který město Brno spustilo před dvěma lety a jenž má motivovat občany a firmy k ekologičtějšímu chování. Vyvolal velký zájem, za první dva roky magistrát eviduje asi 200 úspěšných žádostí o finanční příspěvek z městského rozpočtu. Další zájemci se mohou hlásit od 1. února.

Město Brno poprvé vyhlásilo dotační program na podporu tvorby zelených střech v roce 2019, kdy Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna evidoval 105 řádně podaných a kompletních žádostí o dotaci. V roce 2020 jich bylo podáno 99, celkem tak vznikne 204 zelených střech.

Rada města Brna udělila občanům, společenstvím vlastníků jednotek či firmám přísliby o alokování požadované částky. Od udělení příslibu mají žadatelé 18 měsíců na realizaci projektu zelené střechy, po jejím dokončení odevzdávají závěrečnou zprávu a veškeré podklady k vyúčtování dotace. Následně o poskytnutí příspěvku rozhodují radní a Zastupitelstvo města Brna.

Rada dnes doporučila zastupitelům schválit investiční dotace v celkové výši 1 112 000 korun na dalších sedm zrealizovaných projektů.

„Letos jsme program opět spustili, žadatelé se mohou hlásit od 1. února do 31. října. Z městského rozpočtu jsme na něj vyčlenili 19 milionů korun. Maximální podporovaná plocha činí 1 000 m?, nejvyšší příspěvek na m? zelené střechy je 1 400 korun. Maximální dotace na jeden projekt tedy může dosáhnout 1,4 milionu plus výdaje na pořízení statického posudku a s ním souvisejících dokumentů do výše 10 tisíc korun. Musí jít o stavby na území města Brna a je jedno, jestli jde o bytový dům, rodinný dům nebo garáž,“ popsal 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jaké změny a úpravy se v dotačním programu objevily oproti minulým letům?
•    Nově je potřeba dokládat skutečnost, že žadatel na zelenou střechu čerpal dotace i například přes výzvu Nová zelená úsporám.
•    Dotace není poskytována na fungující zelenou střechu, pokud by měla být dosázena vegetací pouze pro estetický účel.
•    Je požadována pětiletá udržitelnost, kterou žadatel dokumentuje fotkami celkového pohledu na střechu.


Mgr. Zuzana Gregorová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 064
mobil: +420 777 469 972
e-mail: tis@brno.czNejnovější tiskové zprávy

Vedení města Brna prověřilo sdělení provázející spor o volbu člena Výboru pro národnostní menšiny

Vedení města Brna se zabývalo volbou člena Výboru pro národnostní menšiny, která proběhla na květnovém Zastupitelstvu města Brna a stala se předmětem diskuse na jeho zasedání 5. září 2023.

Vteřiny zachraňují životy, připomene nová kampaň města a hasičů

Když čekáte na příjezd hasičů, může se každá vteřina zdát nekonečná. Vteřiny také mohou rozhodovat o životě a smrti, o zdraví či jeho poškození, o záchraně či ztrátě majetku. Právě tyto cenné okamžiky ztrácejí hasiči, když míří k zásahu a cestu jim blokují nesprávně zaparkovaná vozidla. Jak může každý z nás jednoduše pomoci vozům integrovaného záchranného systému dostat se včas na místo určení, pomáhá přiblížit nová kampaň Vteřiny pro život. Město ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje ji spouští dnes.

Mezi městem a Zbrojovkou panuje shoda: Nový fotbalový stadion by měl vyrůst na místě dnešního velodromu

Nejvýhodnější lokalitou pro výstavbu nového fotbalového stadionu je brněnské výstaviště, konkrétně místo, kde dnes stojí velodrom. Shodli se na tom představitelé města a Zbrojovky Brno, a to i na základě prověření plošného umístění sportovišť ve vybraných lokalitách, které zpracovala Kancelář architekta města Brna. Se změnou působiště souhlasí i cyklistické oddíly, pro které by se stavěl nový cyklistický ovál, a to se snahou jej zkombinovat i s atletickou halou.

Brno podpoří střediska volného času

Brněnští radní dnes souhlasili s poskytnutím 1 330 000 korun na úhradu provozních nákladů středisek volného času. Vše musí ještě schválit říjnové zastupitelstvo.