Přeskočit na obsah

Rozsah projekčních prací na protipovodňová opatření v úseku plánované výstavby nové čtvrti Trnitá a nového vlakového nádraží se rozšíří

15. června 2022
Město Brno pokračuje v přípravě dalších protipovodňových opatření. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace pro část nábřeží řeky Svratky v úseku plánované výstavby nové čtvrti Trnitá a nového vlakového nádraží – jde o takzvané etapy IX, X, XI. Město rozsah projekčních prací mírně rozšíří a nově zadá zpracování analýzy rizik kontaminovaného území.

Dnes na radě města projednávaný bod se týká pravobřežní a levobřežní část Svratky v jižní části Brna v lokalitě od viaduktu na ulici Uhelná po železniční most přerovské trati a dále od něj přes Kšírovu, Svitavský náhon, plochy budoucího nového nádraží až k viaduktu Uhelná s tím, že součástí úseku je i ochrana pravého břehu řeky Svitavy v této části města.

V rámci projektové přípravy dojde částečně ke spolupráci se stávajícím zhotovitelem, jemuž budou zadány dodatečné projekční práce. Mezi ty nejdůležitější patří změna technického řešení jak u kmenové stoky A v místě plánovaného silničního zanádražního mostu, tak v případě odstranění vlečky vedoucí na výstaviště. „Dále je požadována změna dopravního řešení etapy XI na pravém břehu Svitavy, kde se navíc musí jinak pojmout lávky přes tuto řeku. Navržen má být nový úsek cyklostezky pod viaduktem Uhelná. Projektovat se budou kanalizační přípojky na Dufkově nábřeží, kde se musí také zajistit, stejně jako v úseku ulic Vodařská a Kšírova, i přeložka páteřního vodovodu. Dufkovo nábřeží pak musí být projekčně připraveno na kompletní rekonstrukci,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Dále bude město zadávat dvě nové zakázky. „První bude zpracovávat analýzy rizik kontaminovaného území Trnitá, Štýřice, Komárov, Horní Heršpice, která by měla upřesnit rozsah kontaminace půdy. V tomto případě jsou předpokládané náklady 4 miliony korun. Výsledkem druhé má být zpracování projektové dokumentace na příjezdovou komunikaci do stávajícího výrobního areálu v rámci vybudování protipovodňových opatření na řece Svitavě, kde odhadujeme náklady na 500 000 korun,“ dodal Petr Hladík.

Úhrnem tedy dojde k navýšení celkových nákladů na projektovou přípravu z 33 mil. Kč na 38,3 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že jde o projekt již dříve posuzovaný zastupitelstvem z důvodu podávání žádostí o dotaci, doporučila rada města, aby se touto změnou zastupitelé znovu zabývali. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy

Dáme na vás: v úterý se otevře nové sportoviště v Medlánkách

Nejenom obyvatelé Medlánek se mohou těšit na další zrekonstruované místo pro sportování v pěkném prostředí a dobře dostupné lokalitě.

Kultura zná svoje priority na roky 2023–2025. Druhý akční plán ještě musí schválit zastupitelé

Proces připomínkování a projednávání Akčního plánu Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna na roky 2023–2025 dnes fakticky ukončila Rada města Brna, zbývá schválení zastupitelstvem.

Na prvňáčky bude v září ve třídách opět čekat dárkový balíček od Brna

Kvalitní pastelky, vodovky nebo sešit do školy, ale taky volnočasová hra Double, bonbony nebo tetovačka – to všechno udělá radost malým školákům a školačkám, kteří v září zahájí svou základoškolskou éru. Tisíce dárkových balíčků město spolu s Teplárnami rozdává už popáté. Radní dnes schválili firmu, která sety pro město připraví na míru.

Město stále ulehčuje spojení s vídeňským letištěm

Od prosince loňského roku město Brno zajišťuje přímé vlakové spojení s vídeňským letištěm. Pro větší pohodlí cestujících také od února nabízí zvýhodněné parkování na P+R v Líšni, ze kterého zájemce zdarma odveze vůz dopravního podniku na vlakové nádraží. Služba bude pokračovat i nadále.