Rozsah projekčních prací na protipovodňová opatření v úseku plánované výstavby nové čtvrti Trnitá a nového vlakového nádraží se rozšíří

  • 15. června 2022
Město Brno pokračuje v přípravě dalších protipovodňových opatření. Nyní probíhá zpracování projektové dokumentace pro část nábřeží řeky Svratky v úseku plánované výstavby nové čtvrti Trnitá a nového vlakového nádraží – jde o takzvané etapy IX, X, XI. Město rozsah projekčních prací mírně rozšíří a nově zadá zpracování analýzy rizik kontaminovaného území.

Dnes na radě města projednávaný bod se týká pravobřežní a levobřežní část Svratky v jižní části Brna v lokalitě od viaduktu na ulici Uhelná po železniční most přerovské trati a dále od něj přes Kšírovu, Svitavský náhon, plochy budoucího nového nádraží až k viaduktu Uhelná s tím, že součástí úseku je i ochrana pravého břehu řeky Svitavy v této části města.

V rámci projektové přípravy dojde částečně ke spolupráci se stávajícím zhotovitelem, jemuž budou zadány dodatečné projekční práce. Mezi ty nejdůležitější patří změna technického řešení jak u kmenové stoky A v místě plánovaného silničního zanádražního mostu, tak v případě odstranění vlečky vedoucí na výstaviště. „Dále je požadována změna dopravního řešení etapy XI na pravém břehu Svitavy, kde se navíc musí jinak pojmout lávky přes tuto řeku. Navržen má být nový úsek cyklostezky pod viaduktem Uhelná. Projektovat se budou kanalizační přípojky na Dufkově nábřeží, kde se musí také zajistit, stejně jako v úseku ulic Vodařská a Kšírova, i přeložka páteřního vodovodu. Dufkovo nábřeží pak musí být projekčně připraveno na kompletní rekonstrukci,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Dále bude město zadávat dvě nové zakázky. „První bude zpracovávat analýzy rizik kontaminovaného území Trnitá, Štýřice, Komárov, Horní Heršpice, která by měla upřesnit rozsah kontaminace půdy. V tomto případě jsou předpokládané náklady 4 miliony korun. Výsledkem druhé má být zpracování projektové dokumentace na příjezdovou komunikaci do stávajícího výrobního areálu v rámci vybudování protipovodňových opatření na řece Svitavě, kde odhadujeme náklady na 500 000 korun,“ dodal Petr Hladík.

Úhrnem tedy dojde k navýšení celkových nákladů na projektovou přípravu z 33 mil. Kč na 38,3 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že jde o projekt již dříve posuzovaný zastupitelstvem z důvodu podávání žádostí o dotaci, doporučila rada města, aby se touto změnou zastupitelé znovu zabývali. 

Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 162
e-mail: tis@brno.cz

Nejnovější tiskové zprávy