Řídicí výbor ITI zasedl poprvé v roce 2020

  • 10. března 2020
Řídicí výbor ITI Brněnské metropolitní oblasti se sešel 5. března 2020 ke svému XV. jednání. Kromě posouzení projektových záměrů byl hlavním tématem jednání proces aktualizace Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 21+, nové vymezení Brněnské metropolitní oblasti, chystaná metropolitní konference a pokračování projektu Pískovny za humny.

Oproti současné strategii, která se zaměřovala pouze na témata, které bylo možné realizovat jen z evropských zdrojů, se tvoří strategie metropolitní – ta řeší metropolitní témata bez ohledu na zdroj financování. Tato témata byla již definována během setkání odborníků z Brněnské metropolitní oblasti (BMO), které se konalo na konci listopadu minulého roku – patří mezi ně např. metropolitní/lokální udržitelná mobilita, rezidenční a komerční výstavba, infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené obyvatele, školství a vzdělávání v BMO, ochrana proti povodním, záplavám a revitalizační opatření aj. Témata budou dále rozpracovávána v rámci nových pracovních skupin:

• PS Udržitelná mobilita
• PS Životní prostředí
• PS Sociální oblast a vzdělávání
• Horizontální pracovní skupina


První pracovní skupiny, během kterých budou diskutovány cíle a opatření v daných tématech, se potkají na přelomu března a dubna. V následujících měsících se kromě jednotlivých opatření budou specifikovat konkrétní strategické projekty, které se budou v BMO realizovat po roce 2021.

„Naším společným cílem je mít celou strategii připravenou do konce tohoto roku, aby ji mohly následně schvalovat jednotlivá ministerstva. Vzhledem k aktuálnímu stavu přípravy strategie jsme na velmi dobré cestě, abychom tohoto cíle společně dosáhli,“ okomentoval náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný, který má strategické plánování ve své gesci.

Řídicí výbor byl dále seznámen s novým vymezením Brněnské metropolitní oblasti pro období od roku 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj v loňském roce nechalo zpracovat metodiku pro jednotné vymezení všech metropolitních oblastí a aglomerací v České republice. Nově je součástí BMO 184 obcí, kde žije téměř 700 tisíc obyvatel. Oproti současnému vymezení se tak BMO zvětšila – více informací naleznete zde.

Řídicí výbor ITI rovněž projednával své nové složení – nově se mezi dosavadní města z BMO, která mají mezi sebou podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci (vice informací zde), přidají i Ivančice. ŘV ITI se tak od příštího jednání rozšíří o jednoho nového člena.

Prezentovány byly rovněž informace k připravované metropolitní konferenci „Přínosy metropolitní spolupráce pro obce regiony a stát“, která se bude konat 14. května 2020. Řešit se zde budou ekonomické, právní a prostorové aspekty metropolitní spolupráce, a to vč. příkladů dobré praxe.

Členové ŘV ITI byli dále informováni o dalším postupu k projektu Pískovny za humny (více informací v brožuře zde). Téměř všechny obce na Židlochovicku souhlasí s tím, aby byl projekt nadále rozpracováván a oblast pískoven byla do budoucna revitalizována.

Projednány byly projekty z oblasti dopravy a životního prostředí za téměř 280 mil. Kč.

Kompletní přehled projednaných projektových záměrů:

Výzva 59: SC 1.2 Výstavba a modernizace samostatných parkovacích systémů V (A)

  • Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 – Park & Ride
  • Parkoviště P+R v obci Bílovice nad Svitavou

Výzva 65: SC 1.2 Podpora cyklodopravy VII

  • Cyklostezka Čebín–Drásov
  • Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na Šlapanicku – Pozořicko, 1. etapa
  • Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na Šlapanicku – Pozořicko, 2. etapa

Výzva 67: SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů V (B)

  • Dopravní terminál Kuřim

Výzva 66: SC 3.5 – Podpora úspory energie v SZT V

  • Rekonstrukce SCZT pára x HV v areálu firmy Veletrhy Brno, a. s.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz 


Nejnovější tiskové zprávy